© CRM –  José ,Gini en Cees (reps 2e, 3e en 4e van  links) voor het laatst in functie

Op 20 mei a.s. vindt de openbare vergadering van het AB van de Culturele Raad Maassluis plaats waarin Cees Brons, Gini Knippenberg en José Boersma-Nonner voor de laatste keer in functie aanwezig zullen zijn. Cees zal voor de laatste keer optreden als voorzitter, Gini als secretaris en José als vertegenwoordiger van een aantal werkgroepen.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de MO-kamer van het stadhuis. Na de gebruikelijke openingspunten volgen de verslagen van de diverse werkgroepen, verder voorkomende zaken, actiepunten en rondvraag.

Om 20.00 uur is er voor belangstellenden gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij die willen inspreken, dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

De vergadering wordt om ongeveer 21.00 uur afgesloten. Daarna vindt informeel de overdracht plaats van de functies van voorzitter en secretaris aan resp. Marcel van Raaij en Gert Rikhof. Officieel is dit per 1 juni a.s.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Voor de officiële agenda zie de website van de CRM: www.crmmaassluis.nl


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer