© www.maassluis.nu - Stem mee

Sinds september 2014 is in Maassluis het Taalhuis actief. Samen met partners uit de gemeente werkt de Bibliotheek hierin samen aan de bestrijding van laaggeletterdheid.

Een van de activiteiten ter bestrijding van de laaggeletterdheid is nu genomineerd voor de Nationale Alfabetiseringsprijs.

De bibliotheek is hier natuurlijk erg trots op. Nog leuker zou het zijn als zij deze prijs ook echt zouden winnen. zij moeten opboksen tegen de stichting EDUZA en de NV Irado, dus elke stem telt.

Iedere 36 uur kun je opnieuw stemmen vanuit een pc, tablet of computer.
Je moet drie stemmen uitbrengen (per categorie één stem) en klik vervolgens op het groene balkje onderaan de pagina om je stemmen te activeren.

Jullie stem is natuurlijk van harte welkom en kan via de volgende link: http://www.tijdvoortaal.nl/nominaties

 


meer info

Projectnaam  Taalles  in  het  Taalhuis
Organisatie      De  Bibliotheek MM  en  ROC  Albeda  college
Beschrijving
Het  ROC  en  de  Bibliotheek  MM  stimuleren  samen  met  de  andere  leden  van  het  Taalfront  Maassluis,  door  middel  van  taallessen  de  geletterdheid  van  inwoners  van  Maassluis.  Daarvoor  worden  de  volgende  acties  ondernomen:
aanbieden van  taallessen  door  professionele docenten  van  het  ROC  in  de  Bibliotheek,  werven en  trainen  van  vrijwilligers,  werven  van  leerlingen,  docenten  en  leerlingen  maken  gebruik  van  de  ICT  omgeving  van  de  Bibliotheek,  leerlingen  worden  door  het  Taalhuis  gekoppeld  aan  een  taalmaatje,  leerlingen  worden  ook  na  de  taallessen  van  40  weken  begeleid  door  een  taalmaatje en  laaggeletterdheid  wordt  onder  de  aandacht  gebracht van  maatschappelijke  ketenpartners  voor  laaggeletterdheid.  Bij  dit  project  gaat  het  om  een  traject van  een  jaar  (40  weken,  exclusief  vakanties)  waarbij  cursisten 3  klokuren  per  week  lessen  gaan  volgen.  Elke  cursist  zal  via  het  Taalhuis  (dat  onderdak  heeft  gevonden  bij  de  Bibliotheek  MM)  een  taalmaatje  toegewezen  krijgen. Cursisten  kunnen  in  het
Taalhuis  zelfstandig  en  onder  begeleiding  van  zijn  /  haar  taalmaatje  oefenen.  De  lessen  worden  door  professionele  docenten  van  het  ROC  gegeven.  De  Bibliotheek  draagt  zorg  voor  de  leslocatie.
Onderbouwing  nominatie:
Dit  project  is  een  continue  en  laagdrempelig  proces.  Iemand  committeert  zich  hier  echt  aan  omdat  het  intensief  is  (herhaling!).  Het  project  heeft  een  groot  bereik  en  de  koppeling  en  samenwerking  van  vrijwilligers  met  professionals  wordt  als  zeer  positief  en  sterk  ervaren.  Inspirerend  voor velen.
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt