© CULTURELE RAAD MAASSLUIS –  Wie krijgt er dit jaar de prijs?

Een werkgroep van de Culturele Raad Maassluis (CRM) organiseert al vele jaren de huldiging voor het toekennen van de Culturele Prijs Maassluis. De werkroep bestaat uit Joop Vaissier, Jose Boersma-Nonner en Gini Knippenberg. Deze prijs is bedoeld om personen en/of instellingen een blijk van waardering te verlenen voor door hen geleverde opmerkelijke prestaties op cultureel gebied.

Om in aanmerking te komen voor de prijs gelden de volgende criteria:

  • Het leveren van een bijzondere prestatie op regionaal, provinciaal, landelijk dan wel internationaal niveau op cultuurgebied.
  • Een langdurige of opvallende inzet of bijdrage aan de cultuur of cultuurhistorie.
  • Een opmerkelijke erkenning van kunstenaars die bijv. blijkt uit een nationale of internationale reeks van exposities, optredens of opdrachten of gewonnen prijzen.
  • Een in het oog springende prestatie in een van de vormen van kunst, zoals literatuur, kunsthistorie, dans, zang, muziek, toneel, film, fotografie etc.

De Culturele Prijs Maassluis bestaat uit een oorkonde met daarin vermeld de motivatie. De Maassluise kunstenaar Ans van de Wiel heeft speciaal voor de winnaar een beeldje vervaardigd. De Werkgroep Culturele Prijs Maassluis toetst de gegevens van de aangemelde kandidaten en adviseert de CRM hierover.

Het voornemen bestaat om, indien er voldoende geschikte kandidaten zijn, de prijs uit te reiken op donderdag 20 november 2014, tijdens het Cultureel Café.

Een ieder die meent personen of instellingen te kennen die op grond van het bovenstaande in aanmerking komen voor deze culturele prijs, wordt verzocht dit te melden aan de contactpersoon van de werkgroep Culturele Prijs Maassluis, Joop Vaissier, j.vaissier@crmmaassluis.nl. Graag bij de aanbeveling een goede onderbouwing, waarom de kandidaat geschikt wordt geacht voor de prijs.

Wij zien de inzendingen graag vóór 1 juli a.s. tegemoet.

Te zijner tijd ontvangen inzenders bericht welk besluit de CRM over de inzendingen heeft genomen.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer