© www.maassluis.nu - Culturele Raad Maassluis

Op zaterdag 12 september a.s. vindt de jaarlijkse Open Monumentendag plaats.  Deze dag wordt weer georganiseerd door de werkgroep OMD van de Culturele Raad Maassluis.

Elk jaar wordt door de landelijke stichting Open Monumentendag een thema vastgesteld. Dit jaar is dit: Kunst en Ambacht. Wat een mooie combinatie!

Net als andere jaren zal een groot aantal monumenten, waaronder schepen, gratis kunnen worden bezichtigd. Maar er is meer: In het centrum van Maassluis kunt u op deze dag kennismaken met een aantal oude ambachten. Daarnaast heeft de werkgroep het idee om er een kunstmarkt (met een knipoog naar oude ambachten) te houden. En dat is niet alleen bedoeld voor professionele kunstenaars maar ook voor amateurs.

De werkgroep doet nu een oproep aan mensen die de door hen vervaardigde kunst, waarbij oude ambachten een rol spelen, willen tonen op deze dag. Ook kunst die niet zelf is gemaakt komt in aanmerking, als het maar past binnen het thema. Misschien kunt u een en ander te gelde maken!

In het Stadshart van Maassluis worden daarvoor 15 kramen gratis ter beschikking gesteld. Dus wees er op tijd bij; de aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

In een later stadium volgt nadere informatie.

De werkgroep OMD ziet uit naar veel inzendingen. Deelname is gratis.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via: omdmaassluis@gmail.com
Laat ook weten welke kunst tentoongesteld gaat worden.

Foto Jan Buijsse (Schoenenmuseum Maassluis)

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer

1 Reactie

  1. jan buijsse
    9 juli 2015 at 18:51

    Er zijn nog GRATIS kramen beschikbaar om kunst gerelateerd aan het onderwerp te tonen en/of te verkopen.