Maassluis in de nationale geschiedenis.

Onze stad – in 2014 bestaat zij 400 jaar – wordt vaak als onbeduidend neergezet. Diverse vermeldingen in de vaderlandse geschiedschrijving kunnen dat beeld nuanceren. Zo werd Maassluis 354 jaar geleden met een kort koninklijk bezoek vereert. Het betreft de toenmalige prins die later koning van Engeland, Schotland en Ierland zou worden.

Over dit bezoek aan Maassluis in het najaar van 1660 valt te lezen in een boek dat vrijelijk beschikbaar is via Gutenberg.org. Het is geschreven door Pieter Jacob Andriessen (1815 – 1870). Het boek heet “De prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering”.  Voor liefhebbers van de vaderlandse geschiedenis is dit een mooi werk om de sfeer van die tijd te proeven. De illustraties maken het boek extra boeiend.

Hier vind u het boek online.

Op bladzijde 34 staat:

De Heer Van Zuijlestein trad op dit oogenblik de kamer binnen. Ik vrees echter, mijne lezers te vervelen, met al de gesprekken mede te deelen die er gevoerd werden. Twee uren later zat de Prins weder in den zadel en reed, door zijn goeverneur en gevolg vergezeld, over Delft naar Maassluis, in welke laatste plaats men den nacht doorbracht, om den volgenden dag vroegtijdig naar Den Briel over te varen en zich van daar terstond naar Hellevoetsluis te begeven.

De destijds tienjarige prins wordt neergezet als:

Die bijna tienjarige knaap—misschien hebt gij ’t begrepen—is de hoop van het edele stamhuis van Oranje en van allen, die het met dat doorluchtige geslacht wél meenen: ’t is Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau, Graaf van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buren en Leerdam, Markies van der Veere en Vlissingen, Heer en Baron van Breda, de stad Grave en het land van Kuik, Diest, Grimbergen, Herstal, Kranendonk, Warneston, Arlay, Noseroy, St.-Veit, Daasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJselstein, St.-Maartensdijk, Steenbergen, Geertruidenberg, de hooge en lage Zwaluwe, en Naaldwijk, Erfburggraaf van Antwerpen en Besançon en Erfmaarschalk van Holland. ’t Is de achterkleinzoon van den grondlegger onzer vrijheid, den edelen Willem den Eerste, ’t is de zoon van den te vroeg gestorven Willem den Tweede en van Maria Stuart, de oudste dochter van Karel I Koning van Engeland.

Wie was die Prins Willem III: Wikipedia

30-7-2015

23-2-2014

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt