CULTURELE RAAD MAASSLUIS en MAASSLUISE SPORT- en RECREATIERAAD

Omdat er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden is het initiatief genomen tot het organiseren van een interactief verkiezingsdebat. Wat zijn de beelden over sport en cultuur in Maasluis, wat vinden de verschillende politieke partijen daarvan en wat willen zij de komende jaren realiseren? Dit en andere thema’s zullen aan de orde komen tijdens de debatavond op donderdag 6 februari 2014.

Sport en Cultuur hebben meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Het zijn allebei vormen van vrijetijdsbesteding. Aan allebei kunnen mensen op twee manieren meedoen: als beoefenaar en als toeschouwer. En beide worden door de (lokale) overheid gesteund. Beide zijn een essentieel onderdeel van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) en de Culturele Raad Maassluis (CRM) het initiatief genomen om de politieke partijen in Maasluis hierover aan de tand te voelen.

‘Vrijwel alle politieke partijen zullen actief meedoen aan het debat en daar we heel blij mee’, aldus Johan de Waard die namens de MSR het debat mede organiseert.

De MSR wil graag van de politieke partijen weten hoe zij uitvoering denken te geven aan de recent uitgebrachte sportnota. Vanuit de CRM organiseren Emma de Zanger en Marcel van Raaij het debat:

Wij zijn vooral benieuwd naar de toekomstvisies van de partijen op het gebied van kunst en cultuur, daar heeft het veld namelijk al jaren behoefte aan.

Moet je alles aanbieden in een gemeente als Maasluis of moet je ook kijken welke faciliteiten en mogelijkheden in de ons omringende gemeenten worden aangeboden? Hoe verbinden we sport en cultuur aan economische ontwikkelingen en het bedrijfsleven? Hoe houden we verenigingen en organisaties gezond met de inzet van vrijwilligers en in tijden van krappe budgetten? Zijn sport en cultuur goed verbonden met het onderwijs? Hebben we de optimale faciliteiten tot onze beschikking en gebruiken we die goed?

Zo maar een aantal vragen die aan de orde kunnen komen.

Onder leiding van de ervaren gespreksleider Eelco Koolhaas belooft het een interactieve, energieke en beeldende avond te worden. Het debat is openbaar en voor iedereen toegankelijk. In verband met de voorbereidingen stellen de MSR en CRM het wel op prijs dat u zich van te voren aanmeldt als u het debat wilt bijwonen. Dat kan via e-mail: jdewaard@kabelfoon.nl voor sport en bij info@crmmaassluis.nl voor cultuur.

Donderdagavond 6 februari 2014, aanvang 20.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis in Maassluis; toegang gratis.

Voor meer informatie over de CRM zie: www.crmmaassluis.nl en over de MSR: www.msrmaassluis.nl

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt