© SMS  – De Stichting Monstersche sluis wil de sluis in de historische binnenstad van Maassluis weer een nieuw leven geven

Onder de titel ‘Monstersche Sluis zet deuren open voor groene metropool en geeft nieuwe kansen voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen in het Midden Delfland gebied’, zal op 22 oktober a.s. een symposium worden gehouden in het stadhuis.

Presentatie rapport conditietest
Om te bepalen wat er allemaal aan de Monstersche Sluis, die in de historische binnenstad van Maassluis is gelegen, moet gebeuren om deze weer voor pleziervaart te openen is er onder leiding van Professor ir. Jan Stuip een conditietest uitgevoerd. De rapportage hiervan wordt op het symposium gepresenteerd en aangeboden aan de heren Koos Karssen, burgemeester van Maassluis, Arie van den Berg, Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland en Portefeuillehouder watersystemen en Bert de Reuver, voorzitter van de Stichting Monstersche Sluis. Onder meer Gedeputeerde van de provincie Zuid Holland Han Weber, mevrouw Mai Elmar, Directeur cruise Terminal Rotterdam en Manita Koop, Directeur Randstaat Waterbaan hebben toegezegd hierbij aanwezig te zijn.

Programma
Nadat Professor Jan Stuip zijn bevindingen heeft gerapporteerd zal mevrouw Mai Elmar haar visie geven over de toekomst van Maassluis, de sluis en het omliggende gebied als toeristische trekpleister. De heer Jaap Brouwer van Aquapunctuur zal in zijn presentatie aangeven hoe de bestaande vaarwegen in ons gebied beter benut kunnen worden. Tenslotte zal er onder leiding van Burgemeester Koos Karssen gediscussieerd worden over de ontwikkelingen van de vaarwegen in ons gebied met een forum waaronder zitting in heeft wethouder Huub Eitjes, wethouder toerisme.

Sluiswachters
Inmiddels heeft de Stichting Monstersche Sluis niet stil gezeten. Een groep van vrijwillige sluiswachters heeft zich aangemeld om de sluis te gaan bedienen. Deze sluiswachters krijgen een opleiding waaraan een examen is verbonden, zodat zij de sluis veilig en deskundig kunnen gaan bedienen. De opleiding start in oktober.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt