© Culturele Raad Maassluis

Uitreiking Culturele Prijs Maassluis
Tijdens Open monumentendag reikte de CRM tweemaal de CPM uit voor een bijzondere prestatie op kunst en/of cultureel gebied. Tweemaal: Kunst en Cultuur Academie en de beiaardiers Gerard de Waardt en Jan van der Zwart.

Kunst en Cultuur Academie, 50-jarig jubileum
Begonnen als Klei en Kleur bestaat de Kunst en Cultuur Academie in 2015 vijftig jaar. De CRM waardeert het zeer dat vrijwilligers samen met een staf van getalenteerde docenten al zo lang een mooi pakket aan cursussen weet te geven. Cursussen op het gebied van schilderen, tekenen,fotografie, kunstgeschiedenis en veel meer in het gebouw aan de IJsvogelstraat. Zie ook www.kunstencultuuracademie.nl

Een van de docenten, Ria den Hartog, al heel lang betrokken bij de KCA, en voorzitter Leo Lauwaars mochten de prestigieuze prijs in ontvangst nemen. Dit gebeurde tijdens een druk bezochte receptie annex open dag met verschillende workshops en een veiling geleid door veilingmeester, dichter en directeur Bibliotheek Wouter van Heiningen.

CPM Leo Lauwaars - Ria den Hartog

Beiaardiers Gerard de Waardt en Jan van der Zwart, meer dan driemaal de Mount Everest!
Wethouder David van de Houwen sprak de twee jubilarissen toe. Hij noemde hen de ‘hoogste ambtenaren met het laagste salaris’. Ook memoreerde hij dat vijf jaar geleden de functie van beiaardier bijna was wegbezuinigd. Een scherpe brief van de beiaardiers en een sterk pleidooi van de CRM hebben dat gelukkig tegen kunnen houden. Wegens hun aandeel in de cultuur van Maassluis kregen ze beiden mooie cadeaus van de gemeente.

De CRM vond hun culturele prestatie van dien aard dat ze in aanmerking kwamen voor de Culturele Prijs Maassluis.

CPM Gerard de Waardt - Jan van der Zwart

Joop Vaissier prees hen voor hun fraaie muziek. Hij wees erop dat ze in die tijd ook een heel grote afstand hebben moeten klimmen, samen meer dan 600.00 treden op en af. Ruw geschat komt het erop neer dat ze ieder afzonderlijk meer dan driemaal de Mount Everest hebben beklommen en weer afgedaald.

Foto’s: Arnold Nieuwboer

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer