© CRM - Uitreiking Culturele Prijzen Maassluis 2014

Het is voorgekomen dat er door gebrek aan genomineerden de Culturele Prijs niet kon worden uitgereikt. Nu waren er vier kandidaten die allen voor de prijs in aanmerking kwamen.

Degenen die de voordrachten hadden gedaan kregen de gelegenheid de achtergrond te motiveren. De officiële handeling, het daadwerkelijk uitreiken, gebeurde door wethouder Cultuur David van der Houwen.

Gonny van den Nouwelant prees Ans van de Wiel als niet-zelfzuchtige, bevlogen docent, die permanent bezig is een bijdrage te leveren aan het cultureel klimaat in de stad. Ans is actief betrokken geweest bij Art Camp Maassluis in 2012 en heeft in het kader van 400 jaar Maassluis een gemeenschapskunstproject in het Douanehuisje uitgevoerd onder de titel Vis. Zij onderneemt activiteiten om scholen in Senegal, te ondersteunen. Ze combineert een baan als docent beeldende vorming, een groeiende kunstpraktijk en vrijwilligerswerk. Bijzonder is dat ze het door zichzelf ontworpen beeldje ontvangt.

De Govert van Wijnstichting was, op voordracht van Henk Meerman, de tweede genomineerde: ‘Het geld ligt niet voor het opscheppen! Maar soms gloort er licht aan de horizon: onbaatzuchtige financiële en persoonlijke inzet, met visie én oog voor de toekomst.’ Meerman memoreerde wie Govert van Wijn was. De stichting met zijn naam draagt de Groote Kerk een warm toe. In het verleden vormde zorg voor wezen een doel; nu zijn de culturele zorgtaken uitgebreid.

De concertserie ‘Muziek tussen Maas en Sluis’ geniet ook ver buiten de stadsgrenzen bekendheid. De stichting geeft aanstormend talent de gelegenheid om zijn of haar te kunnen tonen.

De vrijwilligers van Museum Maassluis werden genomineerd door Hans Ploeg, voorzitter van het bestuur van dit museum. Zonder vrijwilligers is er geen Museum; gezamenlijk zetten de meer dan vijftig vrijwilligers zich in om de meest uiteenlopende werkzaamheden te verrichten in en voor het museum.

In november 2013 ging de deur van het museum op slot voor een ingrijpende verbouwing. De vrijwilligers verrichtten daarbij ook allerlei werkzaamheden naast het ‘normale’ museale werk. Omdat de vrijwilligers het cement van de organisatie vormen zonder wie er geen museum kan zijn, werden ze genomineerd.

De laatste nominatie werd uitgesproken door Wouter van Heiningen. Hij prees Maarten van Buuren, hoogleraar Franse letteren aan de universiteit van Utrecht, om zijn literaire bijdragen over Maassluis. Hieronder bevindt zich het vermakelijke en spannende verhaal ‘De werelt is my te naauw, Tragedie op de Heerlijkheid Noord Nieuwland’ verschenen in ‘Balkonscènes aan het water’. Voorts schreef hij over de middenstand op het Hoofd en over gewone mensen met ingrijpende oorlogservaringen die lang geheim zijn gebleven.

De volledige teksten worden gepubliceerd op www.crmmaassluis.nl.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer