Op 24 november a.s. om 15.00 uur in Gallery RitsArt zullen kunstwerken worden geveild, die door een twintigtal kunstenaars van de Monstersche Sluis zijn gemaakt. Deze kunnen worden bezichtigd bij Gallery RitsArt aan de Veerstraat 3 te Maassluis en wel op donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.30 uur.

Een groot deel van de opbrengst van de veiling gaat naar de Stichting Monstersche Sluis die als doel heeft om de Monstersche Sluis, gelegen in het historisch centrum van Maassluis, als cultuurhistorisch monument een vernieuwende, innoverende en duurzame toekomst te geven zodat de pleziervaart zoals dit in het verleden gebeurde, hier weer – beperkt – gebruik van kan maken.

Uit een onderzoek door studenten van de Hogeschool Rotterdam blijkt dat dit goed zal zijn voor Maassluis. Zij stellen dat het heropenen van de sluis de leefbaarheid en populariteit van Maassluis vergroot en de binnenstad levendiger maakt. Kortom dat Maassluis een positiever imago krijgt.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt