©PR: orgel en zang in de Groote Kerk op verschillende snelheden

Wie graag nog eens psalmen zingt, kan op zaterdagmiddag 20 september 2014 vanaf 14:00 uur terecht in de Groote of Nieuwe Kerk van Maassluis.


Dan organiseert de Commissie Orgelconcerten Grote Kerk Maassluis in het kader van ‘400 jaar Maassluis’ het evenement ‘Zoals de vissers psalmen zongen’. Kerkmusicus Arie Eikelboom geeft een muzikaal overzicht van vier eeuwen psalmen zingen. Jaap Kroonenburg – eerste organist van het monumentale Garrelsorgel van de Groote Kerk – begeleidt de bezoekers, die kunnen meezingen op de ‘korte’ wijze, maar ook op de langzame manier die in de achttiende eeuw gangbaar was.

In Nederland worden sinds de 16e eeuw in de eredienst psalmen gezongen. Om die psalmen te kunnen zingen moesten deze worden berijmd. Door de eeuwen heen zijn er verschillende psalmberijmingen gezongen, maar vanaf het einde van de zestiende eeuw werd in vrijwel iedere gemeente de berijming van Datheen gebruikt, ook in Maassluis. Dit veranderde echter op 1 oktober 1773 met de proclamatie van de Staten Generaal voor een Nieuwe Psalmberijming. Een jaar later, op 4 september 1774 werd de nieuwe berijming ingevoerd.

Dat ging niet zonder morren. Veranderingen, zeker als het op het geloof aankomt, worden immers niet zondermeer geaccepteerd. Toch ging de Maassluise kerkelijke bevolking uiteindelijk over op de nieuwe berijming. De gemoederen raakten pas echt verhit toen het kerkbestuur in mei 1775 besloot op een nieuwe manier te gaan zingen. Er moest gezongen gaan worden in de ‘korte zingtrant’. Het langzame en gerekte zingen op hele noten moest vervangen worden door ritmisch en sneller zingen. En dat namen de kerkgangers, voornamelijk vissers, niet!  Er brak een opstand uit, die later als het ‘Maeslandsluyse Psalmenoproer’ landelijke bekendheid zou krijgen.

Benieuwd hoe het verder ging? Wat de verschillen waren tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ toon? Laat u zich de 20e september begeleiden bij een tocht door vier eeuwen psalmzingen in de prachtige Groote Kerk, met zo’n heftig historisch verleden. En natuurlijk om te luisteren naar de monumentale  ‘Oude Dame’  van Jaap Kroonenburg! Het programmaboekje met teksten van de te zingen psalmen en het complete verhaal van het Psalmenoproer ligt gratis voor u klaar.
Aanvangstijd 14:00 uur!

29/08/2014

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt