Vertowijk: Wijkmeester Aat Westerhoff

Bij de wijkmeester kunt u terecht met praktische zaken die uw woonomgeving aangaan.

LEES MEER →

Vertowijk: Korte (terug) blik op

Er is veel gedaan en we gaan ook in 2017 weer veel ondernemen …

LEES MEER →

Halloween in Verto: een succes, volgend jaar weer?

Al die activiteiten welke dit jaar hebben plaats gevonden hebben gedraaid op te weinig bewoners/vrijwilligers, iedere activiteit weer. Bij deze de oproep: …

LEES MEER →

8/11 Vertowijk – Bijeenkomst ‘Samen staan we sterker dan als individualist’

De bewonerscommissie wil contact hebben met bewoners over welke ideeën zij hebben over hoe de wijk “leefbaarder” te krijgen. Met uw suggesties en ideeën kunnen zij een serieuze gesprekspartner zijn voor gemeente en andere instanties.

LEES MEER →

BC Vertowijk: Nieuwsbrief oktober 2016

Over het groen, de geluidswal, onze facebookpagina en de inlooptijden van de Buurtkamer.

LEES MEER →

Vertowijk gaat Groenboek maken om gemeente te helpen

Onderwerp van gesprek waren o.a. de beleidsvisie van de Gemeente betreffende de Vertowijk tot 2021, de riolering, achterstallig onderhoud aan groen en wegen/voetpaden, speeltuinen enz. Afspraak is gemaakt dat de BC Verto een zogenaamd Groenboek aan zal leveren

LEES MEER →

BC Vertowijk – bestuursactivtiteiten

Het hondenbeleid is ook aan de orde geweest, en met name (het ontbreken) van de nodig prullenbakken. De gemeente vindt dat 5 a 10 minuten lopen naar een bak ok is. Wij zijn van mening dat dit te weinig is.

LEES MEER →