De randvoorwaarden voor opvang vluchtelingen.

Er zijn strakke voorwaarden waaraan de gemeente het COA wenst te houden.

LEES MEER →

Nieuwe vertegenwoordiging StadsBelangen Vlaardingen (SBV)

De inwoners van Vlaardingen het vertrouwen in de politiek teruggeven. Door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen.

LEES MEER →

Wordt lightrail ooit doorgetrokken via Westland naar Den Haag?

Deze raadsinformatiebrief informeert de gemeenteraad over de resultaten van deze verkenning voor Hoogwaardig OV en het vervolgtraject.

LEES MEER →

Blijft de gemeenteraad de bedrijveninvesteringszone Stadshart steunen?

De bedreigingen zijn op het gebied van de economische ontwikkelingen (o.a. in verband met de effecten van de coronacrisis en de veranderende consumententrends), de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, toename van leegstand en verpaupering van het gebied.

LEES MEER →

Project Kademuur Haven: aanzienlijke risico’ s en kosten

Het uitgewerkte ontwerp wordt uitvoerbaar geacht maar tegen aanzienlijke risico’ s en kosten.

LEES MEER →

Stand van zaken rond Stroomopwaarts Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire

De Belastingdienst heeft grote fouten gemaakt met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Voor veel gedupeerden hebben de problemen zich in de afgelopen jaren opgestapeld. Er zijn veelal aanvullende problemen ontstaan.

LEES MEER →

VSP: Gaat u begrotingstekort dekken uit Coronafonds?

Het collegebesluit om de taakstelling te dekken vanuit het Corona-noodfonds wordt, gelet op het feit dat een en ander binnen de randvoorwaarden van het Noodfonds valt, niet herzien.

LEES MEER →

Woningen op erfpachtgrond

De woning moet worden verkocht aan de doelgroep met een inkomen tussen modaal en 1,5 maal modaal. Deze verkoopclausule wordt per woning bij eerste erfpachtuitgifte vastgelegd. Als de woning wordt verkocht wordt voorafgaand aan verkoop de marktwaarde bepaald.

LEES MEER →