GR2022 Hans van der Burg (VSP)

In 2017 heb ik mij aangesloten bij VSP Maassluis en sinds 2018 ben ik actief als steunraadslid en als zodanig breed inzetbaar voor zowel het fractiewerk als voor commissievergaderingen.

LEES MEER →

Gezien en gehoord worden Maassluis

“Wij zorgen ervoor dat jij gezien en gehoord kunt worden.”

LEES MEER →

Het terugdringen van wachtlijst voor zwemles

Voorstellen die in theorie zouden kunnen, zoals extra zwemles op zaterdag- en zondagmiddag, maar waarbij in het verleden weinig animo voor was en het de vraag is of er voldoende gekwalificeerde zwemlesinstructeurs te vinden zijn.

LEES MEER →

VVD: Zonnepanelen op daken, windmolens op zee

Omdat er nog niet formeel bezwaar kan worden gemaakt en omdat dreigen met juridische procedures de verhoudingen op scherp zullen stellen, kiest Evers vooralsnog voor de diplomatieke route, de weg van het overleg over dit slechte plan van Rotterdam.

LEES MEER →

Vrijwilligers zijn het anker van Maassluis

“Wij zorgen ervoor dat ze gezien en gehoord worden.”

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

CDA maant wethouder Evers tot spoed overleg over geplande windmolen(s)

In uw reactie geeft u geen termijn aan wanneer u contact opneemt met de wethouder van Rotterdam, wij achten het van belang dit zo snel mogelijk te doen. Op welke termijn gaat u contact opnemen?

LEES MEER →
©HVM

Hoeveel tijd is er nodig voor een nieuwe Olympiahal?

Op ambtelijk niveau is een concept van een ruimtelijke visie gereed voor stationsgebied west waarin een sportzaal gecombineerd met woningbouw is opgenomen.. Er zijn middelen opgenomen voor 2023 en 2024. De bouw tijd van een sporthal vergt ca. 1 tot 1,5 jaar. Daaraan voorafgaand is er de directe voorbereiding (ontwerp en aanbesteding) én een keuze voor een locatie.

LEES MEER →

GR2022 Lisette Petronilia (VSP)

De meeste mensen kennen mij als drijvende kracht achter Stichting Myosotis Maassluis, een vrijetijdsclub voor mensen met een verstandelijk en/of meervoudige beperking. We hebben als doel mantelzorgers te ontlasten, maar ook zorgen we ervoor dat onze doelgroep integreert in de maatschappij. Verder ben ik actief geweest bij de Wmo adviesraad in Maassluis.

LEES MEER →