VVD in gesprek op Valentijnsdag

VVD zet zich in voor een OV-cirkel waarin het OV-net beter aansluit op de regio’s Delft en Den Haag. Ook zetten zij zich in voor het behoud van de pont tussen Rozenburg en Maassluis.

LEES MEER →

GR2022 – Huub Paalvast (VSP)

De VSP heeft als werkthema: Lokaal Sociaal. Dit heeft mij vanaf het begin echt aangesproken, sociaal zonder binding met landelijke partijen, maar toegesneden op de lokale situatie. De VSP is er voor alle Maassluizers, terwijl ouderen en mensen die echt hulp nodig hebben op onze speciale aandacht kunnen rekenen.

LEES MEER →

Maassluise politica wordt regeringscommissaris seksueel geweld

Maassluise Mariëtte Hamer verlaat de SER en gaat als regeringscommissaris ‘seksueel geweld’ aan de slag om een omslag te bewerkstelligen

LEES MEER →

Nieuwbouw rioolwaterzuivering De groote lucht is veel duurzamer

Met de oude locatie kunnen leuke dingen worden gedaan zoals aanleg van een groen park of bouw van prachtige woontorens met uitzicht op de Nieuwe Waterweg en misschien wel allebei!

LEES MEER →

Maaslanders mogen (nog) niet grofvuil in Maassluis aanbieden

De berichtgeving op de WOS is wat ons betreft voorbarig. Het klopt dat het bestuur van Midden-Delfland ons heeft gevraagd of het mogelijk is dat inwoners van Midden-Delfland gebruik kunnen maken van de milieustraat in Maassluis.

LEES MEER →
© LVM

Dumpen vanuit auto’s en bedrijfsbusjes

Handhaven – Weet u dat er regelmatig afval vanuit auto’s en bedrijfsbusjes wordt gedumpt (vaak door de container open te maken) en soms naast de ondergrondse containers. Welke stappen heeft u hiertegen ondernomen om ervoor te zorgen dat bedrijfsafval op de juiste manier wordt ingeleverd?

LEES MEER →

GR2022 – Kelly Weustink (VSP)

De top vijf van de kandidatenlijst van VSP Maassluis. We beginnen met nummer 5. Kelly Weustink. Een veelzijdige en actieve vrouw.

LEES MEER →
© jelle ravestein

Waar blijft het Ligplaatsenbeleid en leefomgeving Boonervliet

Klopt het dat we als gemeenteraad nog geen nieuw ligplaatsenbeleid hebben vastgesteld sinds 2019? Daarnaast: Door het gras maaibeleid op de nieuwe kade onstaat steeds meer verrommeling van de buitenruimte plaats.

LEES MEER →