Coalitieakkoord Maassluis: ‘Samen betrokken het verschil maken’

In het akkoord is, op basis van alle inbreng, gekozen voor vijf overkoepelende thema’s. Op woensdag 22 juni 2022 vindt in een raadsvergadering de bespreking van het coalitieakkoord en de installatie van het nieuwe college en vervangende raadsleden plaats.

LEES MEER →

Donderdag presentatie nieuw stadsbestuur

Zoals verwacht treedt wethouder Fred Voskamp (CDA) terug om plaats te maken voor Denise Solleveld (MB)

LEES MEER →

Coalitie gesmeed, waar staat Maassluis Belang?

In de vorige raadsperiode had Maassluis Belang flinke bezwaren tegen het plan van wethouder Voskamp om voor huisafval bronscheiding te gaan toepassen. Indien dat plan toch door wordt gevoerd, is er direct een indicatie dat de partij water bij de wijn heeft gedaan.

LEES MEER →

LM over Islamitisch onderwijs in Maassluis

Hoe gaat het college waarborgen dat Nederlandse normen en waarden, zoals de democratische rechtstaat en bepaalde vrijheden, waaronder die van seksueel anders geaarden, vrouwen, andersgelovigen en ongelovigen, worden gewaarborgd?

LEES MEER →

VSP Waarom mag Team Handhaving niet handhaven?

Weer zwerfafval op zelfde locatie. Contact met handhaving daarover. Wederom bevestiging dat zij geen boete kunnen/mogen uitschrijven.

LEES MEER →

Steunraadsleden 2022 – Dit zijn de namen

Deze week werden(worden) de steunraadsleden geïnstalleerd voor de periode van 2022-2026. Gezien de coalitiebesprekingen tussen CDA, VVD, PvdA en MB ligt het in de lijn der verwachting, dat er nog veranderingen komen.

LEES MEER →

PvdA ontevreden over burgemeester

Burgemeester heeft permanent toezicht toegezegd. In antwoord op onze vragen van 2017 gaf u aan daarover in gesprek te gaan en constant te zijn met RET. We zijn 5 jaar verder …

LEES MEER →