Wilgenrijk staat voor woongeluk

Drie woonbuurten met mooie huizen. Is dit aanbod binnen uw bereik?