MAASSLUIS | Hierbij een samenvatting over overleg van de bewonerscommissie Verto met Stoed en gemeente,


Verslag van bestuursactiviteiten:

5 september

  • Op  hebben Bertus Hardenbol, Dick Campo, Yvonne Boeckx en Bea Scheurwater een verkennend gesprek gehad met Willemien Zeelenberg van de Stoed over (mede)gebruik van de Buurtkamer aan de Ververij. Het was een moeizaam proces. Het is inmiddels rond dat Buurtpreventie van daaruit zijn rondes gaat doen en hun jas/lantaarns daar kunnen laten, zij hebben een sleutel.
  • Dick heeft een schema gemaakt, wat de bewonerscommissie zou willen doen. Er is nog geen antwoord van Stoed, wij weten dus nog niet of die dagdelen inderdaad beschikbaar zijn. De bewonerscommissie heeft (nog) geen sleutel. Pas daarna kunnen wij aan de slag. Het gaat er daarbij dan om wat de BEWONERSCOMMISSIE wil doen voor en in de wijk.

23 september

  • Dick is (met Bertus?) naar de opening van de Buurtkamer geweest. Het waas erg rustig, wat komt omdat het nu nog onbekend is voor de buurtbewoners

7 oktober

  • Bert van Teffelen en Bea Scheurwater (werkgroep milieu) zijn naar het overleg geweest betreffende de geluidsoverlast van de A20. Rijkswaterstaat was uitgenodigd om uitleg te geven hoe men bij Rijkswaterstaat geluidsoverlast vaststelt. Dit was een verhelderende presentatie die echter geen concrete oplossingen gaf op de vragen van de aanwezige bewonerscommissies. (Kastanjedal/Elzendal, Wipperspark en Vertowijk). De gemeente is welwillend om de geluidswal bij het Kastanjedal te verhogen en door te trekken, tot (zo dicht bij als mogelijk) aan energiestation aan de Rozenlaan/hoek Maassluiseweg. Dit is in onderzoek. In december hebben wij weer een overleg.
  • Ook is nog kort het hondenbeleid aan de orde geweest, en met name (het ontbreken) van de nodig prullenbakken. De gemeente vindt dat 5 a 10 minuten lopen naar een bak ok is. Wij zijn van mening dat er te weinig bakken zijn. Wordt ook vervolgd.

Bea Scheurwater

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen