“BELAZERD EN IN DE MALING GENOMEN door MAASDELTA en de GEMEENTE”.

Aldus boze bewoners van de Vlietlocatie in Maassluis, een 55 plus locatie bewoond door veelal oudere kwestbare bewoners. “En dat is nog netjes uitgedrukt”, aldus Yvonne Boeckx, woordvoerder van de bewoners van de Vliet locatie en bewoners commissie, “ongelooflijk hoeveel emotie en verdriet is veroorzaakt voor deze kwetsbare groep bewoners”.

Afgelopen zaterdag heeft de BC de Vliet samen met Yvonne een ochtend georganiseerd om met de bewoners te praten over de ophanden zijnde sloop en uitverhuizing. De ochtend werd druk bezocht door 60 bewoners, hun familie en overige belangstellenden.

“De sociale eenheid die er is en het recreëren in de zaal is een verbindende factor die door zowel Maasdelta als de Gemeente, lees ook politiek, ernstig zijn onderschat. De bewoners voelen zich in de maling genomen, veel beloofd en niet nagekomen, achtergesteld, niet gehoord, afgedaan als oud vuil. Maasdelta heeft vooraf in kunnen calculeren, door middel van de inschrijving voor een woonpas ivm uitverhuizing, wat de inkomens zijn. Veelal AOW plus een heel klein pensioentje. Bij de bewoners leeft het gevoel en de emotie sterk dat zij de weg vrij moeten maken voor de rijkere bewoners. De onduidelijkheid wie op welke basis naar de nieuwe locatie mag en het wegzetten van bewoners door, Frank van der Plas van Maasdelta, dat indien zij de nieuwe locatie niet kunnen betalen zij elders in Maassluis terecht kunnen, zorgt voor onnodige oplopende spanning,” aldus Boeckx.

Hoe simplistisch stelt Maasdelta en de Gemeente dit voor, bewoners welke vanuit appartementen zijn komen wonen in de Vliet, vanwege de sociale eenheid en de open structuur met een binnengalerij … ga je die weer terug plaatsen in bijvoorbeeld de van Beethovenflat, Dennenflat? Heeft de wethouder Keijzer en Frank van der Plas enig idee hoeveel scootmobiels en loopkarretjes er gebruikt worden door deze bewoners? De verantwoording ligt in eerste instantie bij de Gemeente, die heeft als eerste de plank volledig misgeslagen. Je zou verwachten na het debacle rondom InBlik en Myosotis dat men een les heeft geleerd, maar nee de Gemeente dendert op dezelfde foutieve wijze door, het menselijke aspect delft iedere keer weer het onderspit voor de Maassluizers”.

Politieke steun

Vanuit de politiek krijgen wij ondersteunende signalen van VSP en de ChristenUnie, beide partijen waren zaterdag aanwezig.

Plan B van de VSP is deze ochtend toegelicht door Jan van de Maarel en zeer positief ontvangen. De bewoners hebben met Jan uitgebreid kunnen praten over plan B en voelden zich gehoord. Van de Maarel heeft eind mei een afspraak met van der Plas van Maasdelta om dit plan te bespreken. De Bewoners commissie van de Vliet wacht een en ander af alvorens zelf met Maasdelta in gesprek te gaan.

Maassluis Belang, Aad Solleveld, heeft de BC de Vliet mondeling medegedeeld “blijkbaar heeft de politiek unaniem in 2014 niet een juiste beslissing genomen welke we nu zullen moeten heroverwegen”.

De BC de Vliet geeft aan door te gaan met hun strijd tegen het aanbod van 40 units voor 110 te slopen units.


We houden de berichtgeving bij in Dossier De Vliet

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

actief tot 06-2021 | Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis

1 Reactie

  1. ton
    24 mei 2017 at 15:43

    Ouderen worden de derderang generatie; ze verdwijnen in het afvoerputje van zogenaamde oplossingen door woning coorperaties. Ze (de ouderen) hebben zogenaamd de keuze; blijven waar je nu zit…met als gevolg dat je in een gebouw woont met enorm verloop en enorm veel nationalieteiten die toch anders met normen en waarden omgaan. Je kunt natuurlijk ook gaan verhuizen naar senioren woningen die vaak veel te duur zijn voor de ouderen. Daarbij komt vaak kijken dat er geen voorzieningen in de buurt zijn zoals winkels e.d. Een scootmobiel…ja..maar beperkte ruimte dus..Aldus bewoner van het Sparrendal. Ik heb al eens een voorstel gedaan om van het zes hoogflat in het Sparrendal, senioren woningen te maken met de daarbij aangepaste voorzieningen; nooit wat van gehoord!! Bij deze..doe ik weer een oproep om hier over na te denken.