MAASSLUIS | Begin oktober 2018 was de eerste bewonersavond betreffende de geluidswal A20 onder leiding van een externe gespreksleider. Het was een heftige, emotionele avond waarin zowel de betrokken ambtenaren onder vuur kwamen te liggen. De wethouders waren aanwezig maar deden er het zwijgen toe. Helaas is daarover geen verslag ontvangen tot nu toe. Er is toen besloten nog een bijeenkomst  te houden op kleiner schaal: 2 personen per wijk. Wederom onder leiding van dhr. Den Boeft. Tijdens deze sessie, op 6 november j.l. , zijn er diverse alternatieven aangedragen en bezwaren bekend gemaakt.

De milieugroep Verto had een punt van orde aan begin van de vergadering:

Gezien de vele hoofdpijndossiers en om te voorkomen dat er welles/nietes spelletjes gespeeld zouden worden zoals in voornoemde hoofdpijn dossiers, was er door milieugroep Verto gevraagd om opname van de bijeenkomst en de toezending van het transcript of  om de griffier te vragen te notuleren. Dit werd afgewezen.

Uitkomst van het overleg is 6 maanden uitstel om alternatieven te bestuderen. Wethouder van der Wees zegde toe dat er geen boom om zou gaan zolang er geen definitief besluit genomen zou zijn. Tevens werd gezegd dat de intentie een totaal plan is, wat inhoudt wal EN schermen, ergo aansluitend op Doornenbuurt een scherm ter bescherming van de Vertowijk, Wipperspark t/m Boonervliet.

De bewoners zijn duidelijk in hun voorkeur: een groen scherm. Dat mag zijn groen van kleur, maar ook natuurlijk begroeid materiaal, GEEN muur zoals te zien is bij Vlaardingen. Kastanjedal en Doornenbuurt. Alle wijken worden betrokken bij bespreking van alternatieven voor de vorm en aankleding van de wal.

De gemeente stuurt binnenkort de uitnodiging voor alle wijkenDoornenbuurt, Verto, Wipperspark, Jeroen Bosch en Boonervliet om inhoud te geven aan het totaal plan, zijnde wal en schermen. Kastanjedal en Doornenbuurt gaan de vorm van de wal en mogelijkheden ter hoogte Doornenbuurt nader invullen.

Er komt deze maand nog samenkomst. Datum volgt. Inmiddels is men in afwachting van de bekendmaking van de opvolger van een van de betrokken ambtenaar die deze maand voor het laatst is.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    5 december 2018 at 10:05

    “Bescherm Ze”

    Van Twee Wallen Eten,
    Kunnen Ze Vergeten!