naar verwachting wordt ook de riolering in dit gebiedje dan aangepast.

MAASSLUIS | Van deelplan 2 in het herontwikkelplan voor de wijk Sluispolder West moet alleen nog het gebiedje begrensd door de Jan Luykenstraat, de Mgr. Bekkerslaan, de Bilderdijklaan en de Tollenstraat (fase 2D) worden ontwikkeld.

In deze fase 2D wordt het appartementencomplex aan de Mgr. Bekkerslaan gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De voorbereidingen voor de sloop zijn op dit moment aan de gang. Na het gereed komen van de sloop, naar verwachting kwartaal 4, 2021 wordt de riolering in dit gebiedje aangepast. Mogelijk gebeurt dit laatste gelijktijdig met de op de sloop aansluitende nieuwbouw. De voorbereidingen voor de rioolaanpassing zijn ook al opgestart.

Volgens de huidige planning wordt de nieuwbouw 2e helft 2022 / 1e helft 2023 opgeleverd en wordt ook in deze periode de openbare ruimte definitief ingericht.


 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema