Bewoner Commissie Vertowijk in het Buurthuis Ververij

VERTOWIJK | Enige weken geleden heeft de BC Verto een open brief geschreven, aan de Gemeente Maassluis, betreffende de discrepantie, wat betreft onderhoud en uitstraling, tussen de diverse wijken en de noodzaak van investering in de nu 40 jarige Vertowijk.

Niet alleen de Gemeente Maassluis heeft de BC Verto uitgenodigd voor een gesprek maar ook Maasdelta heeft een uitnodiging ontvangen om ook te bespreken hoe Maasdelta, als verhuurder en een bijdrage wil gaan leveren aan het tegen gaan van de verpaupering in de wijk. Inmiddels heeft er een oriënterend gesprek plaatsgevonden op het Gemeentehuis tussen enkele ambtenaren en 3 vertegenwoordigers van de BC Verto.

Buurtkamer gesprek

Op maandag 4 oktober jl vond het eerste gesprek plaats tussen het bestuur van de BC Verto en François Schippers en Martijn de Jong van de gemeente Maassluis op locatie De Buurtkamer.
De Buurtkamer aan de Ververij, wordt reeds door de BC Verto gebruikt voor het Preventieteam van onze wijk.

Locatie van het gesprek was het Buurthuis Ververij, welke onder andere door de BC Verto wordt gebruikt voor het Preventie team van de Vertowijk.

Onderwerp van gesprek waren o.a. de beleidsvisie van de Gemeente betreffende de Vertowijk tot 2021, de riolering, achterstallig onderhoud aan groen en wegen/voetpaden, speeltuinen enz. Afspraak is gemaakt dat de BC Verto een zogenaamd Groenboek aan zal leveren waarin alle genoemde elementen zullen worden aangetoond aan de hand van foto’s cq voorbeelden.

De BC Verto zal zich inzetten, in samenspraak met de bewoners van de Vertowijk, projecten op te starten, met goedkeuring en in samenwerking van/met de gemeente Maassluis, welke een positieve bijdrage zullen leveren aan het woongenot van alle bewoners van de Vertowijk.

Loop eens binnen

Vanaf 5 december bestaat iedere maandagochtend (tussen 10-11.30) en vanaf donderdagmiddag 8 december (tussen 13.30-15.00) de mogelijkheid om als bewoner van de Verto langs te komen om een praatje te maken zorgen te delen of gewoon een kop koffie drinken. Ook is het de bedoeling 1x per maand – bij voldoende animo – een activiteit te organiseren..

Bijeenkomst

Op 8 november aanstaande vindt er een bewonersbijeenkomst plaats in de locatie de Vliet, aanvang 19.30. Er zal huis aan huis in de Vertowijk een uitnodiging worden bezorgd.
Verder kunt u de bestuursactiviteiten volgen op facebook, in de publicatieborden vinden en als u ons wat onder de aandacht wilt brengen kunt u ons bereiken op Bewonerscommissieverto@gmail.com

 

 

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen