MAASSLUIS | Voor de 2e keer op initiatief van de Christen Unie Maassluis was er een gezellige en nuttige vuilprik ochtend in de Vertowijk. Op afgelopen zaterdag 13 januari jl. John Dolstra was met een grote groep leden aanwezig en hij werd ondersteund door een flink aantal vrijwilligers en leden van de BC Verto uit de wijk.

Er werd verzameld in de buurtkamer aan de Ververij. Bertus Hardebol, bestuurslid van de BC Verto, voorzag samen met medebestuurslid Corrie iedereen van een warme kop koffie of thee. Er waren niet alleen volwassenen aanwezig maar ook kinderen, een goed voorbeeld doet volgen.

In groepen werd er flink wat vuil geprikt in de wijk, ook veel vuurwerk opgeveegd in de speeltuintjes. Een iedereen beleeft altijd veel plezier met het vuilprikken, immers je ziet het opknappen.

In totaal is er nu 3x vuil geprikt in de wijk, de BC Verto gaat zeker een 4e datum prikken, we hopen dan weer op een grote opkomst.

Het motto van de BC Verto is “een schone wijk begint bij jezelf”, laten we daar met zijn allen aan werken.

John Dolstra veegt de vuurwerkresten op de kinderspeelplaats

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    15 januari 2018 at 05:23

    “Ze Prikten Een Vorkje Mee!”