KLIK voor: Meer Events


De nieuwsberichten bij de agenda:
Agenda Overig

Cursus christelijke meditatie

12 mei 2014 – Meditatie is niets anders dan geconcentreerde aandacht. In een christelijke omgeving is meditatie bovendien verbonden aan gebed. Onderzoek wijst uit dat meer dan 80% van de mensen wel eens bidt; gelovig of niet.

LEES MEER →
Agenda Overig

Meezingfeest met ‘Vuile huichelaar’

10 mei 2014 – Onvervulde dromen, ‘als ik later groot ben’-dilemma’s en alles wat maar voorbij komt in dat piekerende vrouwenhoofd. Vluchten kan niet meer! Dat geldt voor de man die vaak roept: het is ook noooooit goed!

LEES MEER →
© 2013 Foto Henk van Oosten
Agenda Overig

Laureaten – Orgelconcert

10 mei 2014 – Drie jonge amateurorganisten, prijswinnaars van het 21e Govert van Wijn Orgelconcours Maassluis 2013, verzorgen volgens traditie gezamenlijk het Laureaten- concert in de serie 2014 van de Commissie Orgelconcerten Grote Kerk Maassluis

LEES MEER →
Agenda Overig

Alzheimer cafe – Welke hulp bij dementie

20 mei 2014 – Gastspreekster Louise van Wijk, zorgmanager bij Argos Zorggroep, is te gast om meer te vertellen over welke hulp er allemaal beschikbaar is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Verschillende mogelijkheden komen aan bod, van thuiszorg tot opname in een geriatrisch centrum.

LEES MEER →
Agenda Overig

Masoek Sadja

8 mei 2014 – Gezellige bijeenkomst voor personen die iets met ‘het voormalige Ned. Oost. Indië of Indonesië hebben. Deze keer is de Anton Tanesha op bezoek. Hij heeft destijds gewoond en gewerkt in een ‘oran dessa’ ofwel kampon en kan ons er smakelijke verhalen over vertellen. Hij gaat ons nu inwijden in de Tao Healing.

LEES MEER →
Agenda Overig

Tentoonstelling Vissertruien

3 mei 2014 e.v. – Het Douanehuisje op de kop van de haven van Maassluis zet in de weekenden van de maand mei (met uitzondering van 17/18 mei) de deur open voor een tentoonstelling over de typische Maassluise visserstrui.

LEES MEER →
Agenda Overig

Programma laatste theatermaand 2013-2014

Terwijl velen van u alweer mooie avonden in ons theater in de agenda’s hebben vastgelegd voor het volgende seizoen, maken wij ons op voor de laatste maand van het huidige seizoen.

LEES MEER →
Agenda Overig

Tobbedansen en Touwtrek-roeien in de Binnenhaven

Presentatie: Roel Pot | Tijd: 13.00-19.00 Het programma start op …

LEES MEER →