Column(395): Verdwalen in de virtuele wereld

Dat is gaaf! Ik kom in een soort virtueel laboratorium. Een professorachtig figuur verschijnt en zegt: ‘Hallo ik ben Barabas uw gids in deze drie-dimensionale VR-wereld. U kunt uw eigen VR werkelijkheid maken.

LEES MEER →

Column(394): Ozzie de GroenLinks leeuw

De voorman van GL voerde namelijk met zijn partij een potje armdrukken met de overige partijen over de kranslegging … en verloor.

LEES MEER →

column(58): Maak van 5 mei een officiële feestdag

GroenLinks heeft er dit jaar voor gekozen geen krans bij het monument te leggen. Wij willen dit namelijk gezamenlijk doen met de andere partijen om zo nadrukkelijk gezamenlijk ons berouw aan de slachtoffers te tonen en de verzetshelden te eren.

LEES MEER →

Column(244): Nooit vergeten

Er komen weer meer mensen bij met nul historisch inzicht of kennis die klakkeloos achter radicale en dubieuze politieke leiders aanlopen, zonder zich eens af te vragen of dat wel verstandig is.

LEES MEER →

Columns – Top10 over april 2022

Ook deze maand een duidelijke nummer 1. Twee columnisten op 6 plaatsen genoteerd. Verder …

LEES MEER →

Column(393): Burger pas zélf op uw belang!

Er zou deze week een laadpaal geplaatst gaan worden midden op een voetpad. totdat ….

LEES MEER →

Column(154): De boom in

De verwarming moet lager en er wordt van iedereen verwacht dat die zijn of haar steentje bijdraagt.

De kachel naar 19 graden werd er al breeduit geopperd. Alsof 19 graden überhaupt nog te betalen valt!

LEES MEER →

Column(62): Een bijzonder suikerfeest

Het feest vindt plaats in de Vliet waar ook de Oekraïense mensen kunnen aanschuiven. Ik weet uit ervaring dat de gastvrijheid binnen de Syrische cultuur bijzonder groot is en dit moment dan ook graag met anderen gedeeld wordt.

LEES MEER →