D66-vragen over gevolgen Blankenburgtunnel voor Maassluis

www.maassluis.nu ~ De fractie van D66 heeft in juni vragen gesteld aan B&W over de Blankenburgverbinding en de gevolgen voor Maassluis. B&W blijkt het met het gestelde in de vijf vragen eens te zijn met D66.

LEES MEER →

Kamerstuk 34 189 – Tolheffing Blankenburgtunnel

www.maassluis.nu – Er moet geld bij van de burger, maar niet zonder heldere afspraken.

LEES MEER →

Financiering Blankenburgtunnel door kabinet goedgekeurd

www.maassluis.nu – Het kabinet heeft donderdag ingestemd met de financiering van twee ‘ontbrekende schakels in het Nederlandse wegennet’, aldus het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

LEES MEER →

Nader kennismaken met Marcel ‘t Hart, kandidaat voor de Provinciale Staten

www.maassluis.nu – Nader kennismaken met Marcel ‘t Hart, kandidaat voor de Provinciale Staten.

LEES MEER →

SP pleit voor Zuid-Hollands Verenfonds

www.maassluis.nu – Zorgen om behoud van de veerpont.

LEES MEER →

Column: Tijd en Blankenburgtunnel

www.maassluis.nu – Hoe groot is soms het verschil met de politiek. De tijd die daar zit tussen een besluit of voornemen en de uitvoering ervan is soms wel erg lang.

LEES MEER →

Vragen over de aansluitingen 6 en 7 op de A20

www.maassluis.nu – Op 27 januari 2015 heeft het College van B&W van Midden Delfland een Raadsinformatiebrief gestuurd over de toekomstige verkeersafwikkeling van de afritten 6 en 7 van de A20. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen over de mogelijke gevolgen voor Maassluis. 

LEES MEER →

Blankenburgtunnel – de strijd van Rijk tegen het Rijk

Rijk de Jong over de strijd tegen Rijk en Provincie vanwege de onteigening van de ouderlijke boerderij door de plannen met de Blankenburgtunnel.

LEES MEER →