B&W: Bouwer Leyten heeft nog niet alle vergunningen

d. Wanneer het Hoogheemraadschap van Delfland de vergunning zou moeten intrekken, wat hoogst onwaarschijnlijk is, dan wordt de tijdelijke damwand als verloren beschouwd en blijft deze in de dijk achter.

LEES MEER →

Noorddijk bouwactiviteiten hervat

Vanaf donderdag wordt er weer zwaar verkeer waargenomen.

LEES MEER →

D66 – Wie gaf toestemming voor zwaar verkeer boven de sluis?

Welke afspraken zijn er met het bouwbedrijf van de appartementen op de Noorddijk gemaakt over het stallen van voertuigen en materieel op de Monstersche Sluis? Wie betaalt het herstel van de sluis en de kademuur?

LEES MEER →

FvM stelt vragen 0ver Noorddijk- De Rederij i.c.m. Schansbrug

Op 20 augustus 2020 is, waarbij de brug maar een beetje gekoeld was, de Schansbrug open gegaan t.b.v. een jacht dat naar het Scheur wilde. Bij het dichtgaan bleek, ondanks het verder koelen van de brug, dat de brug niet meer dicht ging.

LEES MEER →

Ingezonden: Voorkom schade aan Monstersche sluis

Ook blijkt het dat het een normale zaak is dat de (bouw)voertuigen die langs de sluis rijden niet over stalen rijplaten rijden waardoor het gemeentelijk wegdek wordt beschadigd.

LEES MEER →
© PR

Raad van State: Bouwer Leyten mag aan de slag

Elf luxe woningen. Bouwer Leyten wil snel aan de slag. Zodra voldoende woningen verkocht zijn, begint de bouw.

LEES MEER →

Bijna 10 jaar gedonder rond Bouwplan Noorddijk/Geerkade

Wij hebben vernomen dat de rechtszitting betreffende het bezwaarschrift van de omwonenden wederom 6 weken is verdaagd vanwege, door de gemeente Maassluis verstrekte, kennelijk niet juiste verklaringen omtrent bodemverontreiniging en gewijzigde watervergunning.

LEES MEER →

Is onderzoek door rekenkamercommissie gewenst?

Gemeenteraad mag voor de genoemde onderwerpen aangeven of nader onderzoek nodig is omdat er bijvoorbeeld een vermoeden bestaat van twijfel over de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Overige criteria zijn …

LEES MEER →