A20 in nacht van 19 op 20 juli afgesloten

door gemeente Maassluis MAASSLUIS | BAAK, de bouwers van de BlankenburgtunneI, …

LEES MEER →

College voor senioren: Kijkje onder de microscoop

In een collegereeks van vier keer één uur vertelt Bram over zijn studie. De student benadert het thema op een laagdrempelige manier, waardoor het onderwerp goed te volgen is en het college voor elke deelnemer interessant is.

LEES MEER →

Jeugdbescherming zet volop in op verbeteringen

We doen dat als jeugdhulpregio samen met Jeugdbescherming, de aanbieders en de wijkteams uit uw gemeente. Wij nemen de rapporten van de inspectie zeer serieus en onderzoeken op korte termijn

LEES MEER →
© Mandyme27

Brief aan B&W: Misstanden in de Jeugdzorg

De brief meldt: “het signaal dat kinderen in de jeugdzorgplus geheel in strijd met de kinderrechten volop en onnodig worden gesepareerd. En andere misstanden binnen jeugdzorgplus”

LEES MEER →

Geef lopen voorrang

De gemeenteraad ontving een schrijven van de belangengroep Voetgangersbeweging.nl die opkomt voor de wandelaar en de sportieve loper. Zij vragen daarin aandacht voor het belang en de bescherming van de mens te voet.

LEES MEER →

JVB stuurt gemeente een ‘Manifest Jeugdzorg Urgenties’

Samenvattend: het internationale recht kent als centrale norm het verbod op foltering en wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing. Dit verbod geldt dus ook voor alle kinderen die geplaatst zijn in een residentiële voorziening om welke reden dan ook en in de pleegzorg.

LEES MEER →

Jeugdbescherming gaat verscherpt toezicht houden

Met deze aanpak willen we de wachttijden voor alle kinderen die dringend jeugdhulp nodig hebben de komende maanden laten dalen en zo de kwetsbare kinderen daadwerkelijk de zorg verlenen die zij nodig hebben.

LEES MEER →

FvM – 56 serieuze vragen over Jeugdzorg

Met deze uiterst kritische vragenlijst wil FvM voorkomen dat er weer veel mist rond het dossier Jeugdzorg (nieuwe stijl) zal blijven hangen.

LEES MEER →