CDA kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

““Onze kandidaten zijn betrokken, actieve inwoners en vooral ontzettend fijne mensen. Het is een hele afwisselende lijst, met vertrouwde gezichten én verrassende namen. Ik kijk ernaar uit om met dit team ons in te zetten voor Maassluis.”

LEES MEER →

John Dolstra lijsttrekker voor de ChristenUnie

Als lijsttrekker wil John Dolstra ook in de komende periode verder bouwen aan goede relaties met alle inwoners in de mooie stad Maassluis en hij hoopt op uw steun te mogen rekenen onder het motto: ChristenUnie – Uw vertrouwen waard! De kandidatenlijst omvat 18 namen

LEES MEER →

D66 Maassluis: Ambitieuze kandidaten staan in de startblokken

Op dit moment is de partij nog druk bezig met het vormgeven van het verkiezingsprogramma. Daarbij zijn ideeën van de inwoners van Maassluis van groot belang. Iedereen kan voorstellen en vragen insturen

LEES MEER →

Sjoerd Kuiper lijsttrekker van de PvdA Maassluis

Ik sta te popelen om met ons PvdA-team verder te werken aan een Maassluis waar iedereen fijn kan leven. Met goede zorg, betaalbare woningen en kansen voor iedereen. Waar we omzien naar elkaar en verschillen niet leiden tot verdeeldheid.

LEES MEER →

VVD: Maassluis hoort bij de 50% goedkoopste gemeenten van Nederland

In het raadsdebat over de kadernota 2018-2012 bracht Gerard van der Wees (VVD) naar voren dat de kaders voor 2018 worden vastgesteld. Over het algemeen kan de VVD zich vinden in het voorgestelde beleid.

LEES MEER →

PvdA: Doorpakken, investeer in kwaliteit van de voorzieningen

In de discussie over de kadernota sprak fractieleider Sjoerd Kuiper (PvdA) over investeren in de Maassluise gemeenschap: “Zoals we de afgelopen jaren zichtbaar hebben gedaan in het fysieke domein, zo investeren we minder zichtbaar maar niet minder belangrijk, in onze sociale structuren.

LEES MEER →

VSP: Kadernota zal wankelen bij tegenwind

Daarnaast verrast de fractie met het voorstel om aan de Vlaardingsedijk een nieuwe moderne kunstijsbaan aan te leggen met regionale uitstraling en daarboven de beoogde nieuwe sporthal. In aanzet is de partij mild maar heeft wel zorgen over de buurtregisseur, stroomopwaarts en de gang van zaken rond De Vliet.

LEES MEER →

D66: “College doet, raad zegt: goed”

“Wij stellen hier vandaag geen kaders vast, wij spreken slechts met elkaar en het college. Een, volgens D66 al jaren, verkeerde gang van zaken. Want hoe hoort het: De raad stelt de kaders vast; het college voert uit.

LEES MEER →