Wet Goed Verhuurderschap

Er is een digitaal meldpunt waar u klachten over verhuurders en woonoverlast kunt melden. Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

LEES MEER →

Is Maasdelta stelselmatig laks met onderhoud en klachtafhandeling?

Is dit “Wanpresteren door Maasdelta”? STUUR ONS EEN EMAIL. █ Wij openen een “Dossier Maasdelta” waarin wij klachten van inwoners verzamelen om te kunnen bepalen in welke mate dit een structureel probleem is.

LEES MEER →

VSP stel vragen over langdurige onderbreking basisvoorzieningen in De Schuurhof

“Het is natuurlijk onbestaanbaar dat bewoners dagen achtereen (vóór, tijdens en ná Pasen) verstoken zijn van warmwater en verwarming. Bewoners voelden zich in de steek gelaten.

LEES MEER →