De gemeente wil grotere betrokkenheid burgerij

De gemeente wil meer ‘in de haarvaten van de samenleving’ aanwezig zijn. Daartoe is een verbeterplan door B&W aangeboden aan de gemeenteraad.

LEES MEER →

2018-2021 Buurtregisseur kost 113.000 euro

Vóór de landelijke reorganisatie van het politieapparaat was ‘buurtregisseur” de rol van een gebiedsgebonden politieagent (wijkagent) die zich bezighoudt met de leefbaarheid en veiligheid in een bepaalde buurt.

LEES MEER →

B&W over afstemming veiligheidsinitiatieven

Voor wat betreft de Whatsapp groepen is inmiddels afgesproken dat ook de Whatsapp deelnemers dezelfde informatie zullen krijgen als de Waaks en Buurtpreventie deelnemers.

LEES MEER →

Ingezonden: Vandalisme, burgers zijn het zat

Ik roep iedereen op om direct te reageren, want de politie reageert zeer traag op diverse meldingen over vandalisme door deze groep jongeren. Bewoners zijn het zat.

LEES MEER →

Aanmelden bij WhatsApp groep in jouw buurt

www.maassluis.nu – Wie zich aanmeldt komt in de groep van zijn wijk en is snel op de hoogte

LEES MEER →

Wat is er bekend over vermeende jihadgangers

Wat zeggen de officiële instanties over jihadisme en hoe pakt men het aan. …

LEES MEER →

Wat is er concreet gebeurd in Maassluis sinds Charlie Hebdo

Of er sindsdien resultaten zijn geboekt op het terrein van bijvoorbeeld vroeg signalering is niet bekend omdat …

LEES MEER →

B&W: ‘Wij zijn Maassluis’

De feiten zijn bekend. Er volgt binnenkort een notitie over radicalisering.

LEES MEER →