Column: Mind the gap revisited

www.maassluis.nu – Dat is feitelijk een onverwachte meevaller, die als pluspunt op het conto van B&W zou moeten komen. Helaas was de communicatie op dat punt veel te laat en kon die winst niet worden geïncasseerd. Er moest in ‘ja maar’ stand worden uitgelegd dat er geen gaten zouden vallen.

LEES MEER →

Maassluis vreest gevolgen gaswinning

www.maassluis.nu – De Nederlandse Aardolie Maatschappij is van plan om de gasboringen langs de snelweg A20 uit te breiden. Dit plan zorgt voor onrust in Maassluis.

LEES MEER →

Drevenbuurt: Informatieavond over buurtpreventie

www.maassluis.nu – Buur, buurt, buurtwacht. Samen voorkomen we ellende.

LEES MEER →

Jeugdzorg: Brief knelpunten naar 2e kamer

www.maassluis.nu – De gezamenlijke ouderplatforms hebben deze brief gestuurd naar de 2e kamer over de knelpunten met betrekking tot de ouderbijdrage.

LEES MEER →

ARS – Knelpunten WMO, Jeugdzorg en participatie

De Adviesraad volgt de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Wat zij de signalen?

LEES MEER →

Lepelaarsplantsoen – nieuwe stijl

De planvorming is voorbij. Zo worden punten van omwonenden en gebruikers opgepakt

LEES MEER →

Wijkteam Jeugd staat voor je klaar

Jeugdzorg – Waar kun je terecht met jouw probleem: …

LEES MEER →

Crisisdienst jeugdzorg: een doodlopende weg

De informatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de contactpersonen is niet geregeld.

LEES MEER →