column nr 1

Het duurt waarschijnlijk niet lang meer voordat Maassluis vol zit. En met vol bedoel ik bomvol. Een slechte ontwikkeling. Als straks de bouw van het Wilgenrijk is voltooid, blijft alleen de Zuidbuurt (Aalkeetpolder) nog over als laatste “stuk groen” binnen onze gemeentegrens. Ook dit gebied wordt stapje voor stapje volgebouwd: een begraafplaats, crematorium en industrieterrein zijn al gerealiseerd. De nieuwe Blankenburgtunnel zal ook in de Aalkeetpolder worden gerealiseerd en als het aan GroenLinks ligt, pompen we het gebied ook nog vol met torenhoge windmolens.

© Tijd Op Reis

Steden en dorpen hebben de natuurlijke drang om te groeien, zoals is te zien op de afbeelding waarop de ontwikkeling en groei van Maassluis weergeven wordt. Bij grotere steden verandert die groeidrang in annexatiedrang zodra ze hun groeigrens hebben bereikt. Omliggende kleinere steden of dorpen worden dan geannexeerd en opgeslokt door een grotere stad. Een goed voorbeeld is het plaatsje Weesp dat dit jaar “fuseert” met de gemeente Amsterdam of Scheveningen dat nu een wijk van Den Haag is.

Dorp Maassluis

Waar ligt de grens van die groei? Welke gevolgen heeft dit voor de stad? Zoals op de afbeelding is te zien, was Maassluis de langste periode van zijn bestaan een dorp en is Maassluis zich vanaf de jaren ’60 pas gaan ontwikkelen als stad. Er kwamen in korte tijd veel nieuwe wijken bij met nieuwe mensen waarvan een deel afkomstig uit het buitenland. De snelle groei van een stad kan gevolgen hebben voor o.a. de identiteit van een stad. Tot nu toe heeft Maassluis zijn dorpse karakter nog goed weten te behouden. Zo wordt het centrum door het grootste deel van de bevolking nog steeds “het dorp” genoemd en onbekenden zeggen je nog steeds gedag als je over straat loopt. Twee dingen die ik kenmerkend vind voor Maassluis en die waarschijnlijk zijn terug te voeren op het oude, dorpse Maassluis van voor de jaren ‘60. Ik hoop dat de snelle groei van de laatste paar decennia en vandaag de dag hier op lange termijn geen invloed op zal hebben, maar het is zeker een risico dat Maassluis zijn “eigenheid” op de lange termijn verliest. Voordeel is wel dat Maassluis een (nog) losliggende stad is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Vlaardingen en Schiedam die door snelle groei nu meer een buitenwijk van “Groot-Rotterdam” zijn geworden en het beeld van “eigen stad” een beetje hebben verloren. Het had zelfs niet veel gescheeld of Vlaardingen en Schiedam waren samen met Maassluis hun zelfstandigheid kwijt geraakt, omdat er plannen waren om deze drie gemeenten te fuseren (wat natuurlijk een opmaat is om later bij “Groot-Rotterdam” te horen).

De rek is er uit

Groeien, annexeren en fuseren. Het lijkt wel een onderlinge machtsstrijd, maar wanneer is de rek er uit? Ik kan u vertellen: die is er uit. In ieder geval voor wat Maassluis én de rest van de Randstad betreft. Maassluis was namelijk zeker niet de enige die een periode van snelle groei doormaakte. Het snel en bomvol bouwen was en is kenmerkend voor de gehele Randstad. En nu past er (bijna) niks meer bij in Maassluis, net zoals in de rest van de Randstad doordat alle gemeenten massaal zijn gaan uitbreiden en er nieuwe steden uit de grond werden gestampt (Zoetermeer, Capelle, Hoofddorp etc.). En dat heeft nare gevolgen. Het is slecht voor de gezondheid, omdat veel mensen op een klein grondgebied nu eenmaal zorgen voor een slechtere luchtkwaliteit. Er is veel geluidshinder: denk bijvoorbeeld aan Schiphol en Zestienhoven, dat nu de vreselijke naam “Rotterdam-The Hague Airport” draagt: een goed voorbeeld van die fusiedrang. Een ander nadeel zijn de hoge huur- en koopprijzen door het woningtekort. De Randstad heeft namelijk een aantrekkingskracht doordat het werkgelegenheid en voorzieningen etc. biedt. Veel vraag naar woningen dus, maar weinig aanbod (ondanks de bouw), dus hoge prijzen. Het grootse probleem is natuurlijk de infrastructuur. Het was laatst nog in het nieuws: “De Randstad slibt dicht”. Goh, wat raar… De politiek heeft de problemen onderschat en komt niet met beleid en geld om het op te lossen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam met een alarmerend rapport en de directeuren van de OV-bedrijven GVB, HTM en RET smeken om forse investeringen, omdat ze het aantal reizigers over een aantal jaar niet meer aankunnen.

We lijken er echter niks van te leren, want er staan nog steeds 500.000 nieuwbouw woningen gepland tot 2040. Stimuleringsbeleid om bijvoorbeeld andere provincies aantrekkelijker te maken om te wonen onderbreekt vooralsnog. Niet alleen het Rijk en de provincies, maar ook de gemeenten moeten naar mijn mening hun verantwoording nemen en “genoeg is genoeg” en “vol is vol” durven te zeggen. En voor wat Maassluis betreft, is dat moment dichtbij. Dat betekent dus stoppen met nieuwbouw die gericht is op groei van de stad. Woonproblemen zoals scheefwonen en slechte doorstroming dienen worden opgelost door stadsvernieuwing.

bronnen:

Kaart via www.topotijdreis.nl

Bouwsels

 

Gary Bouwer

Gary Bouwer

Gary Bouwer | Steunraadslid FvM | Studie Hogeschool van Amsterdam, richting Bestuurskunde en Overheidsmanagement | Inwoner sinds 2008 (daarvoor in Schiedam) | Interesses o.a. geschiedenis en politiek.

18 Reacties

 1. 18 juli 2018 at 09:46

  Dat ook de Zuidbuurt stapje voor stapje zal worden volgebouwd is voor mij nieuw. Kan ik daar ergens informatie over terugvinden ?

 2. Raoul
  17 juli 2018 at 14:35

  Hahaha toch grappig dat je partijgenoten loek molmans en J van der Hoek zelf hebben ingestemd met bouwen in het groen. Als je dat echt vind zou je partij net als ons moeten pleiten voor meer hoogbouw en stadsverdichting alleen dan bespaar je het groen. Verder een wek je de suggestie dat wij de hele zuidbuurt willen gebruiken om windmolens neer te zetten. Dit is natuurlijk erg overdreven. Wij willen echter wel onze verantwoordelijkheid nemen en niet zoals FVM de buren onze problemen laten oplossen. Overigens gefeliciteerd met je eerste column. 😉

  • Loek Molmans
   17 juli 2018 at 15:44

   Raoul, dat was het bouwen op de Kade en dat noem ik geen groen maar ex industrieterrein. Daarnaast pleit hij ervoor door renovatie en herverdeling toe te passen en te stoppen met het ongebreideld door bouwen. En hoogbouw toe te passen zoals jij wilt??? Een 2de burgemeesterswijk?

   • 17 juli 2018 at 23:53

    Beste Loek, ik doel eigenlijk op het wilgenrijk en noorddijk geerkade waar jullie mee in hebben gestemd. Maargoed jij je zin ook bij de kade hebben jullie ingestemd met een slecht bedacht plan. Gooi de hele boel maar lekker vol met eenzijdige laagbouw en heel veel parkeerplekken… Als het aan ons lag kwamen hier een paar prachtige torens waar iedereen in kan wonen. Zowel de verpleeger, pakketbezorger als de directeur van ING. Een echte gemengde wijk dus met veel ruimte voor gemeenschapsgroen waar iedereen gebruik van kan maken en net zoveel woningen als er nu geplant staan. Kort om een win win situatie. Helaas Maakte jullie toen de keuze om ook dit stuk waar zoveel groen te realiseren viel compleet dicht te bouwen met eenzijdige woningen waar Maassluis al zo vol mee staat. Strookt niet echt met de column van Gary. Wij pleiten voor gemengde woonwijken met woningen voor iedereen. De oude burgermeesterswijk was dat niet. Hoogbouw is nier per defenitie hetzelfde als de oude burgermeesterswijk. Er zijn genoeg projecten die laten zien dat dergelijke iniatieven werken. Als we de woningnood daadwerkelijk willen tegen gaan zonder dat dit ten koste gaat van het groen. Moeten we een andere manier van denken realiseren.

 3. Jan
  17 juli 2018 at 13:57

  Een tijd geleden was er een documentaire te zien waarin haarfijn werd uitgelegd wat de onderliggende oorzaak is van het alsmaar “opsnoepen” van groene gebieden voor woningbouw. Het is de combinatie van slimme projectontwikkelaars en onkunde bij bestuurders (college’s van B&W). Het gaat dan als volgt:

  Een ontwikkelaar brengt het gerucht de wereld in dat er in een groen buitengebied misschien wel gebouwd gaat worden. Gevolg: prijs van de grond gaat omhoog, waardoor de eigenaar (een boer die al op alle mogelijke manieren wordt uitgeknepen) wel zijn grond wil verkopen.
  Vervolgens wordt de politiek bewerkt met mooie plaatjes van hoeveel dit wel op gaat leveren aan WOZ en andere inkomsten. Aangezien college’s werken met een planning van 4 jaar, is het heel aantrekkelijk hierin mee te gaan.
  Uiteindelijk is er weer een stukje groen verdwenen en een projectontwikkelaar weer rijker. Die geeft geen enkele moer om het Groene Hart.

  Als contrast werd Engeland getoond. Hoe komt het toch dat het landschap daar zo landelijk blijft? De wet schrijft voor dat nieuwbouw in beginsel binnen de bebouwde kom moet plaatsvinden. Gevolg: de kern van woonplaatsen verpaupert niet en de bebouwing groeit niet ongebreideld zoals hier.

  We kunnen op dit gebied wel iets leren van die eilandbewoners…

 4. J van den Hoek
  17 juli 2018 at 13:35

  Gary gefeliciteerd met je eerste column waar iedereen een voorbeeld aan kan nemen
  zeker de reacties die er op komen, Gary ga zo door.

 5. Henk van Woerden
  17 juli 2018 at 12:10

  Inderdaad, er is heel veel gebouwd, goed idee om eens een ‘pas op de plaats” te maken. Het bouwen om te bouwen stoppen en hooguit daar waar nodig en mogelijk voor groepen die in de knel zitten nog wat te doen.

  Wat ik me aantrek is de opmerking over windenergie. Daar blijkt het FvM minder goed op de hoogte.

  De provincie Zuid Holland bepaalt de locaties waar windturbines kunnen komen. Niet de gemeente, niet het college, niet de gemeenteraad en ook geen politieke partij uit die gemeenteraad.
  Op het grondgebied van Maassluis heeft de provincie nu één locatie op het bedrijfsterrein “De Dijk” aangewezen. De locatie Oeverbos op het gebied van Vlaardingen en Maassluis, gemerkt met J op het kaartje : https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/windenergie/locaties-wind/.

  In Vlaardingen wordt gewerkt aan de invulling van deze locatie.

  Overigens is GroenLinks groot voorstander van duurzame energie. Voor de gebouwde omgeving, en dat is bijna heel Maassluis, gaat het om zonne-energie. Daar zou zonder probleem nog heel veel bij geplaatst kunnen worden op daken van huizen en flats. Dat zou zomaar het vermogen kunnen hebben van een paar windturbines. Dus komop Maassluizers! Stop met mopperen en treuzelen. Echt waar, het is gewoon hardstikke leuk om je eigen energie van je eigen panelen te gebruiken. En met z’n allen maken we Maassluis steeds duurzamer!

  En natuurlijk, buiten de gebouwde omgeving en op zee enzo moeten er windturbines komen.

 6. Gert Jan Enzerink
  17 juli 2018 at 11:31

  Complimenten Gary. Voor mij de spijker op de kop.

 7. TLPeter
  17 juli 2018 at 10:56

  # Gary, Goede te lezen en te begrijpen column.
  indien we samen gaan met… waarom dan niet met het WESTLAND, heeft nog echte dorpskernen.

 8. Loek Molmans
  17 juli 2018 at 10:35

  Helemaal goed verwoord Gary. Complimenten voor je eerste column.

 9. Martin van den Heuvel.
  17 juli 2018 at 09:28

  Maassluis zit al vol sinds 1980 toen het inwonertal van 33.000 bereikt werd.
  “Als we de voorzieningen in Maassluis op peil houden moeten doorgroeien naar de 40.000”
  Toen het gebied achter Lely bij Maassluis kwam zou dat gaan gebeuren.
  Maar ik denk dat later de koers gewijzigd is. Er moesten meer vermogende mensen naar Maassluis. Hoogbouw werd vervangen voor duurdere laagbouw en het Wilgenrijk is ook geen arbeiderswijkje geworden.
  Maar met de voorzieningen zit het nog steeds goed dus missie geslaagd?

 10. Martina
  17 juli 2018 at 09:20

  Hoi Gary, helemaal eens met de strekking van jouw column. Maar 1 kanttekening maak ik wel. De term “het dorp” wordt alleen gebruikt door import-Maassluizers. De geboren Sluizer zegt: ik ga even t’Sluis in of ik ga naar het centrum. Groet!