column nr 1

Omdat ons raadslid Raoul Kleijwegt een weekje op vakantie is, neem ik voor deze keer het stokje over.

GroenLinks Maassluis doet nog maar kort mee in de Gemeenteraad, niet iedereen zal onze ‘gezichten’ al kennen. Daarom wil ik me graag voorstellen en u vertellen wat mijn taak als steunraadslid zoal inhoudt.

Mijn naam is Renate E. Fiege, ik ben sinds de Gemeenteraads verkiezingen samen met Mohamed Ammi steunraadslid voor GroenLinks Maassluis. Onze partij deed dit jaar voor het eerst mee met deze verkiezingen en kreeg het vertrouwen van een flink aantal Maassluizers, wat resulteerde in één zetel voor Raoul Kleijwegt in de Gemeenteraad.Het werd meteen een hectische tijd voor ons. Alles was natuurlijk nieuw en we moesten gelijk stapels dossiers doorwerken om ons in te lezen over het reilen en zeilen van de Gemeenteraad en het College van B&W.

Intussen ben ik al aardig gewend in mijn nieuwe rol als steunraadslid, en raak steeds meer vertrouwd met de gang van zaken in het Stadhuis.

Het werk in de commissies bestaat uit verschillende taken. Onder andere het inlezen van de stukken, (raadsvoorstellen van B&W) die wij ongeveer een week voor de commissievergadering krijgen aangeleverd. In die week kunnen wij ons voorbereiden en zo nodig informatie over het onderwerp vergaren. In de commissievergadering zelf (dat zijn er meestal twee per week) volgt dan het kenbaar maken van onze visie vanuit het oogpunt van GroenLinks en het eventueel stellen van vragen aan de wethouders.

Al vanaf het begin van ons werk in de Gemeenteraad werken Raoul, Mohamed en ik fijn samen, ieder heeft z’n eigen specialisme en talent. Daarnaast kunnen we altijd rekenen op een hechte achterban in ons ledenbestand waarmee we regelmatig van gedachten wisselen.

Omdat ik veel affiniteit heb met de Zorg – en alles daaromheen, is mij deze portefeuille toebedeeld.

In de diverse commissies op dit gebied kan ik intussen goed verwoorden wat mijn mening – namens GroenLinks Maassluis – is over de onderwerpen die daar besproken worden. Bij alles wat ik doe spreekt mijn groene en sociale hart, en ik ga zeker mijn uiterste best doen namens GroenLinks beleidsveranderingen te bepleiten daar waar dat naar ons idee nodig is.

In deze eerste maanden is het gelukt een nuttig netwerk op te zetten met informatiebronnen voor mijn werk als steunraadslid. Contact is gelegd met o.a. Stroomopwaarts, ROG Plus, VraagRaak, de Voedselbank en het Wijkteam. En natuurlijk heb ik me verdiept in de maatschappelijke problematiek bij de mensen in Maassluis. Zo weet ik inmiddels vrij goed wat er speelt bij de inwoners die om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben.

Door mijn één op één acties in de wijken en instellingen van Maassluis, heb ik een reëel beeld opgebouwd van wat er leeft en ga hier zeker mee door. Burgers te woord te staan en zo mogelijk de weg te wijzen.

Dus…mocht je mij tegen komen, schroom niet en spreek mij aan, ik zal altijd open staan met een luisterend oor en help graag daar waar dat mogelijk is.


Renate Fiege

Renate Fiege

Renate Fiege | Steunraadslid GroenLinks (2018-2022) | Ouderenzorg (Argos) | Vrijwilliger voedselbank Maassluis | gastcolumnist