column nr: 2

Respect voor ‘onze’ 23 raadsleden die Maassluis rijk is, maar betrokkenheid met de stad (ergens voor staan), ambitie, politieke ervaring en voldoende beschikbare tijd zijn onontbeerlijk om werkelijk een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de inwoners van het mooie Maassluis en daar zal het, voorspel ik u, bij een aantal partijen op vastlopen.

Sinds mijn deelname aan de lokale politiek als steunraadslid voor de VSP fractie heb ik inmiddels actief aan een aantal commissievergaderingen mogen deelnemen en een aantal informatie-avonden bijgewoond over verschillende onderwerpen (om er een paar te noemen: veiligheid, jeugdzorg, wonen, economie, cultuur, begrotingsbehandeling,….); mogen deelnemen, jawel… Ik vind het een voorrecht om in deze positie een actieve bijdrage te leveren, daarbij op te komen voor de belangen van de inwoners van Maassluis en in het bijzonder voor de kwetsbare groepen.

Helaas mag ik niet deelnemen aan de raadsvergaderingen zelf vanwege het simpele feit, dat dit voorbehouden is aan ‘onze’ 23 raadsleden, verdeeld over 9 partijen, beter bekend als ‘de Gemeenteraad’.
De Gemeenteraad heeft drie belangrijke taken: de grote lijnen vaststellen voor het beleid van de gemeente; controleren of het college van Burgemeester en Wethouders zijn taken goed uitvoert; en de inwoners van de gemeente vertegenwoordigen.

Het is bijzonder dat er van deze 23 raadsleden een aantal onervaren personen uit het ‘niets’ direct een zetel hebben ingenomen voor tenminste een periode van vier jaar en dus deel uitmaken van deze Gemeenteraad. De kiezer heeft gesproken zeggen we dan, nou ja ‘we’ …., maar, zo werkt het nu eenmaal binnen ons democratisch kiesstelsel.

De druk op de Gemeenteraad is de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen en neemt verder toe: denk aan de effecten van de decentralisatie sinds 2015 (zoals jeugdhulp en wet maatschappelijke ondersteuning), de participatiemaatschappij, het klimaatakkoord, de woningnood, de vergrijzing, veiligheid, gemeenschappelijke regelingen, niet te vergeten de begrotingsbehandelingen en een aantal slepende lastige dossiers….

De meeste partijen hebben één of twee steunraadsleden tot hun beschikking die de nodige taken kunnen uitvoeren om werk uit handen te nemen van de zittende raadsleden, maar ook een aantal van deze steunraadsleden ontberen de ervaring en dossierkennis, dus vragen ook nog eens extra aandacht van hun fracties (wie steunt nu wie zou je denken).

Ik wens ons allen nog altijd veel wijsheid en weloverwogen besluiten toe…

volgende week: de column van VVD


samen ondernemen

Hans Van der Burg

Hans Van der Burg

Hans van der Burg | Steunraadslid VSP | columnist 2018 - 2020

2 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp.
  29 november 2018 at 10:30

  Beste Hans je stukje met belangstelling gelezen,bij mijn aantreden in de politiek in het jaar 2000 zijn wij net als jij alles gaan bijwonen wat er maar te bijwonen viel ,waarom:te leren hoe alles in elkaar zat. In 2002 kwam er een nieuwe raad ook in 2006 ga zo maar door, in al die jaren heb ik de kwaliteit alleen maar zien afnemen,de nieuw gekozen raadsleden denken het te weten iedere 4 jaar weer. De burger moet dichter bij de politiek komen of anders om? Men rijdt ook over de Industrieweg met 70 of meer, en als er wat gebeurd dan is de weg ineens onveilig, wie staat er van de leden van de raad uren lang te kijken naar het gebeuren en rijden op de Industrieweg niemand dus.En dan is er ineens een politieke partij die roept:er moet naar gekeken worden:. Hans je krijgt de politiek niet dichter bij de burger je ziet ze eens in de 4 jaar daarna op sommige na weinig. De rest heeft weinig of geen tijd.

 2. Aad Rieken
  27 november 2018 at 08:47

  “Gemeen-Te-Raad,
  Geef Ze De Daad!”

  Ja Hans Het Is Nog Een Burg(er), Eh Brug Te Ver!