column nr: 20

Afgelopen raadsvergadering kregen alle politieke partijen de kans om reactie te geven op de kaders voor de begroting van het college. Het college heeft een zogenaamde kadernota gemaakt met daarin de kaders die zij mee willen geven voor de begroting. Alle politieke partijen konden hierop reageren en zelf kaders indienen.  Daar hebben wij van GroenLinks uiteraard goed gebruik van gemaakt.

We zijn inhoudelijk vrij positief over de kadernota van het college. Er staan een aantal goede dingen in zoals:

het duurzaamheidscentrum in het gemeentehuis huisvesten en haast maken met het fietsplan“.

Helaas staan er ook een aantal punten in waar we ons niet in kunnen vinden en waar we dan ook echt op tegen zijn. Zo wil het college nog een mobiele camera unit aanschaffen terwijl we er al een hebben. Zonde van het geld en ook totaal overbodig want de criminaliteit neemt ook in Maassluis al jaren af. Ook vragen we ons af of een mobiele camera unit niet juist een onnodig onveilig gevoel geeft. Verder wil het college bedrading aanleggen voor camera’s die er in de toekomst misschien misschien komen bij de metrostations. Dat vinden wij een onverstandig besluit omdat het kan gebeuren dat de camera’s er nooit komen. Dan heb je kosten gemaakt voor bedrading waar niks mee gedaan wordt.

Verderop in de kadernota gaat het over vuurwerk. GroenLinks ziet nog altijd het liefst een totaal verbod op consumenten vuurwerk. Wel willen we een avondvullend programma met een vuurwerkshow erbij. In de kadernota staat dat het college onderzoek wil doen naar een centrale vuurwerkshow. Dat vinden wij te vrijblijvend. “Probeer het gewoon uit“, was mijn advies dan ook.

Het fietsplan zag er keurig uit. Er wordt meer geld uitgetrokken voor de fiets. Wel vroegen wij ons af of er wel genoeg geld wordt uitgetrokken voor de fietsers. Dit gezien de transformatie die in onze gemeente nog moet gaan komen om fietsen: veiliger, makkelijker en comfortabeler te maken. Ons advies: maak meer geld vrij voor de fietsers, zodat er echte stappen gezet kunnen worden.

Verder moet er meer nagedacht worden over het vergroten van de veiligheid van voetgangers en fietsers. Dit kan soms vrij simpel door bijvoorbeeld de snelheid van het autoverkeer aan te passen. De Lange Boonestraat is hier een goed voorbeeld van en wordt wat ons betreft dan ook een 30 km straat.

Op onze vraag of straatmuzikanten vergunningloos de straat op kunnen gaan, reageerde de burgemeester sympathiek. Dat waarderen wij uiteraard.

Ik moest toch even een opmerking maken over de beoogde sportzaal aan de Sportlaan. De locatiekeuze kan gewoon beter: waarom niet in het Wilgenrijk bijvoorbeeld? Zo sparen we toch weer wat groen en hebben we in Maassluis toch een extra sportzaal.

Als het gaat om woningbouw lijkt in de kadernota meer aandacht te zijn voor de woningnood. Dat is natuurlijk mooi maar de nieuwbouwplannen voldoen nog altijd niet aan de vraag die er is dat is een gemiste kans. Om meer woningen te creëren zonder dat dit ten koste gaat van het groen, hebben wij voorgesteld en aantal lagen extra te bouwen op de oude Albeda locatie. Daar komt namelijk een appartementen complex.

Verder hebben wij voorgesteld tiny forest toe te passen in Maassluis. Minibossen, goed voor mens en dier en het brengt kinderen weer dichter bij de natuur.

Dit waren de belangrijkste kaders die wij het college hebben meegegeven. Wij kijken uit naar de begrotingsbehandeling om te zien welke kaders er uiteindelijk worden meegenomen door het college.

Heb jij nog leuke suggesties of ideeën? Laat het ons weten en mail of reageer hieronder op de column.

glmaassluis@gmail.com

 

Volgende week is aan de beurt:

Bea Scheurwater


 

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Voorzitter GroenLinks Maassluis