column nr 24

Maassluis, een stad voor iedereen. Een stad waar we samen werken, respectvol met elkaar omgaan en waar we met elkaar proberen Maassluis steeds een beetje mooier te maken. Wat voor de een mooier is, daar kan een ander natuurlijk heel anders over denken. Is dat erg? wat mij betreft niet. Door naar elkaar te luisteren en samen te werken komen we steeds een stapje verder.

Alle verandering is moeilijk en zeker als je even niet precies weet wat er gebeurd. Als je het idee hebt dat je iets hebt gemist of het gevoel hebt ergens niet bij betrokken te zijn geweest. Worden we voor een voldongen feit gesteld of is het een voorzet die gegeven wordt. In dit soort situaties blijkt maar weer dat communicatie zo belangrijk is. Afgelopen week bereikten ons hier twee voorbeelden van. De bewoners van de doornenbuurt wilden hun verhaal m.b.t de geluidswal met ons delen en bij de thema avond werden wij geïnformeerd over het burgerinitiatief voor een nieuw sportpark.

De bewoners van doornenbuurt zijn natuurlijk niet tegen maatregelen om het geluid dat de A20 produceert te reduceren maar zij willen liever een scherm dan een wal. De bewoners hebben het idee dat ze gepasseerd zijn in dit hele proces en vragen aan de fracties een pas op de plaats te maken totdat de wethouders met antwoorden zijn gekomen en andere mogelijkheden zijn bekeken. Ik weet het, ik schrijf het een beetje kort door de bocht. Natuurlijk zit er een heel verhaal achter maar dat laten we voor een andere keer.

Waar het om gaat is dat communicatie tussen alle partijen de schoonheidsprijs niet verdient. Aannames die zijn gedaan, misschien daarna als waarheid doorgegeven, zorgt voor een situatie die je eigenlijk niet wilt.

Dan het burgerinitiatief. Afgelopen dinsdag werden wij meegenomen in het idee wat bij de heren Malipaard en Gudde hebben voor een eventueel nieuw sportpark. De verschillende geluiden hadden ons natuurlijk ook – via informele kanalen en media – bereikt maar goed, ik was benieuwd hoe zij erin stonden.

Alle vragen werden beantwoord en keer op keer werd gezegd dit is slechts een visie. Jullie kunnen er mee doen wat je wil. Ik ben blij dat we in Maassluis burgers hebben die tijd en geld investeren om hun visie te delen. Laten we proberen om alle partijen bij elkaar te krijgen zodat deze visie, deze voorzet, in de toekomst wellicht kan leiden tot een nog mooier breed gedragen plan.

In beide gevallen geldt, blijf in gesprek. Luister naar elkaar want alleen zo kunnen we met elkaar werken aan een mooier en duurzamer Maassluis. Laten we kijken naar de mogelijkheden, waar we in een maatschappij die snel veranderd, met elkaar in gesprek blijven om zo Maassluis mooier te maken en klaar te zijn voor de toekomst!


Denise Solleveld

Denise Solleveld

Denise Solleveld | Fractieleider Maassluis Belang | Dinsdagcolumnist 2014-2018 | Docent / coach | www.redcoaching.nl

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    18 september 2018 at 10:38

    “S-AMEN!”