column nr 24

Het is gelukt!

Er is een nieuw college en met groot enthousiasme werd het coalitieakkoord gepresenteerd dat gericht is op de toekomst en samen dingen doen.

Het stadsbestuur bestaat grotendeels uit jonge wethouders die zich voor Maassluis willen gaan inzetten. Het is goed dat deze verjonging van het bestuur plaatsvindt en laten wij ze een kans geven. Nieuwe ideeën zullen plaats maken voor verouderde ideeën en gewoonten en er zal een andere wind gaan waaien en sfeer gaan heersen in het stadhuis. Het Maassluise bed wordt opgeschud, verwacht ik als ik het akkoord goed lees.

Beter luisteren

Wat mij zelf goed doet, is dat er beter naar de inwoners zal worden geluisterd. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie staan in dienst van de inwoners, zo staat in het programma. Onze inwoners moeten kunnen vertrouwen op een goede dienstverlening en de gemeente speelt beter in op de wens van de inwoners om snel en adequaat geholpen te worden. Ook zullen de inwoners vroegtijdig bij de planvorming worden betrokken en niet als het te laat is en dat is hard nodig. Daar heeft het in het verleden nogal aan gemankeerd.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid heeft een hoofdrol in het programma en het gestelde hierin geeft hoop voor de toekomst. Het  onderdeel duurzaamheid is in hoofdlijnen gepresenteerd en moet verder uitgewerkt worden met de partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan om te komen dat Maassluis in 2040 CO2 neutraal is. Er zal een actieplan moeten worden gemaakt om dit te bereiken met voor ieder jaar te nemen maatregelen die jaarlijks geëvalueerd moeten worden.

De komende 4 jaren moet hard gewerkt worden en stappen gezet worden. En wat denkt u van de pot geld die beschikbaar wordt gesteld om verenigingen en onze inwoners te stimuleren om maatregelen te nemen. En dan eindelijk voortgang in de dossiers ‘Geluidsoverlast’ en “Fijn stof”. Maassluis moet geluidsarmer en schoner worden gemaakt. Te beginnen bij het spoedig aanleggen en verhogen van de geluidswal langs de A20!

En zo kan ik nog wel een aantal onderdelen noemen in het programma die goed zijn voor Maassluis.

Eerder heb ik in een column gesteld dat het ‘fris en fruitig is om jongeren te betrekken bij de gemeentepolitiek`. Je ziet het bij partijen waar dit niet gebeurt waar een zurige uitstraling heerst. Dat is niet goed voor Maassluis en de betreffende partij! Ik hoop dat alle partijen in de raad dit jonge college een kans geven. D66 zal dit in ieder geval doen, maar het college wel kritisch volgen of zij het beloofde in het coalitieprogramma ook uitvoeren!

Ik wens het nieuwe college veel wijsheid en voortgang bij de uitvoering van het programma toe en ga er vanuit dat ze goed zullen luisteren naar onze inwoners en de raad!

Bert de Reuver

Bert de Reuver

Bert de Reuver | Dinsdagcolumnist 1x per 8 weken | Steunraadslid D66 | lid van de werkgroep duurzaamheid | voorheen coördinator vergunningen en beleidsmedewerker bij de DCMR | Voorzitter Stichting Monstersche Sluis | levensgenieter

4 Reacties

 1. bea scheurwater
  5 juni 2018 at 15:26

  Fijnstof precies daarom het geluidscherm. In college zitten dezelfde partijen ergo, de vaart erin of hebben de “nieuwe” poppetjes een andere (eigen) agenda? Wordt er echt geluisterd naar de burger? We gaan het meemaken…of niet natuurlijk

 2. Marja Gerkema
  5 juni 2018 at 11:14

  Hoop dat er ook goed naar het fijnstof in de binnenstad gekeken gaat worden. PC Hooftlaan is druk bereden. Een supermarkt in die binnenstad, de zgn geacht wordende ‘oubliekstrekker’, zal die hoeveelheid alleen maar gaan verhogen…

 3. Aad Rieken
  5 juni 2018 at 10:57

  “Op Wereldmilieudag!”

 4. Aad Rieken
  5 juni 2018 at 08:56

  “Bert de (St)Re-u-ver!”