column nr: 26

Maassluis, een levendige stad met kansen die benut moeten worden. Maassluis leeft! De laatste maanden is er veel gebeurd in Maassluis. Zo werd Hotel Maassluis geopend wat voor 2018 dé verrijking is voor Maassluis en watt echt nodig is. De Monstersche Sluis werd na lang werken geopend met vele mogelijkheden voor de toekomst en het gerenoveerde Koningshoek werd officieel in gebruik genomen. Als Maassluizers mogen wij hier trots op zijn en uiteraard manifesteerden wij ons weer goed bij de Furieade. Met wij bedoel ik de vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn.

Maar er gebeurde meer in Maassluis. Zo hield de Rotaryclub Maassluis -Maasland haar Duurzaamheidcongres onder leiding van ons aller Piet van Dijk. Een man van deze tijd met een toekomstvisie, waar velen een voorbeeld aan kunnen nemen. Ik was hierbij aanwezig en heb genoten van de sprekers en hun visie op de toekomst. Het ging over het klimaat en de toekomst van ons allen en onze nazaten. Uit de presentatie van de sprekers bleek weer duidelijk dat wij snel aan de bak moeten om ons klimaat te redden.

Met praten redden wij het niet! Helga van Leur, een bevlogen spreekster, die vooral de jeugd aansprak, gaf aan waar wij nu als planeet staan en er vlug wat moet gebeuren om onze planeet te redden. Als wij zo verder gaan redden wij het niet. Eerder waarschuwde Wubbo Ockels en Andre Kuijpers ons hier al voor. Astronauten die vanuit de ruimte hebben gezien welke effecten de verontreinigingen die door ons worden veroorzaakt alsmede het menselijk gedrag, op onze planeet hebben. Het is vijf voor 12!

Er is al genoeg gewaarschuwd en nu moet er wat gebeuren. Gelukkig is een gedeelte van onze industrie hier al mee bezig bleek uit de bijdrage een andere spreker die aangaf dat de circulaire economie de toekomst is om grondstoffen te besparen want onze planeet raakt ook hierop uitgeput. Er zijn al veel bedrijven die van afval hun grondstof maken en dit besef speelt bij meerdere mensen en bij de industrie. Het is de bedoeling dat wij in 2050 geen afval meer produceren! Als Maassluisers kunnen wij ook hier iets aan doen en moeten wij nu al minder afval produceren en beter scheiden.

De wethouder gaf aan om dit jaar nog een beleid hiervoor aan de raad te presenten!

Dan steggelen de bewoners van Doornenbuurt, Kastanjedal en ander geluidbelaste wijken over de maatregelen om de geluidsoverlast van de A20 te verminderen via een geluidswal. Geluid wat zeer schadelijk is voor onze gezondheid blijkt uit recente rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie en Nederland moet hier echt wat aan doen. Immers de schade van overlast van geluids-stofhinder is groot (hartklachten /infarcten , hoge bloeddruk, slaapgebrek, chronische stress, etc. ).

Hierover publiceert Fred Woudenberg van de GGD regelmatig. Daarmee moet dan voor mij ook meer naar voren komen waarom een geluid-stofwal noodzakelijk is. Er was een oplossing:de bestaande wal zou worden verhoogd. Echter de bewoners van de Doornenbuurt zagen de geplande maatregelen niet in deze vorm zitten, bleek uit een raadsvergadering en een bewoners bijeenkomst. Uiteraard kan je daarover discussiëren maar hoe diverse bewoners zich opstelden bij deze vergaderingen heeft niet mijn voorkeur.

Het leek wel een bananenrepubliek! Men liet elkaar niet uitspreken en verwijten vlogen over de tafel. Men luisterde niet naar elkaars argumenten en mensen die het niet met een standpunt eens waren werden op een niet correcte wijze benaderd.

Zo gaan wij niet met elkaar om. Je kan het niet eens zijn met een standpunt maar blijf netjes en heb begrip voor elkaars mening. Al met al hoop ik dat de bewoners voortaan op een respectvolle en correcte wijze met elkaar omgaan en elkaars argumenten op een correcte wijze benaderen.

Zoals eerder gesteld schaadt het geluidniveau waar vele Maassluisers dagelijks mee te maken hebben onze gezondheid en vermindering hiervan moet snel gebeuren.

Volgende week de column van de VSP

Jaarschema columns
Bert de Reuver

Bert de Reuver

Bert de Reuver | Dinsdagcolumnist 2014-2019| Steunraadslid D66 | lid van de werkgroep duurzaamheid | voorheen coördinator vergunningen en beleidsmedewerker bij de DCMR | Voorzitter Stichting Monstersche Sluis | levensgenieter