column nr 5

Iemand wees me op de slogan die nog steeds op de bussen staat vermeld: Kies bewust, kies de aardgasbus. Ja, ja ….

Ik denk dat het wel 25 jaar geleden is dat ik als tiener dolblij was met de komst van de aardgasbussen. Ik weet niet hoe het hier in Maassluis was, maar in mijn geboorteplaats Leeuwarden fietste ik regelmatig achter zo’n stinkende dieselbus van de lokale vervoerder FRAM. Als je bij het stoplicht naast een bus stond, moest je altijd even je adem inhouden als het voertuig ging optrekken. Wat een verbetering toen de FRAM overstapte op aardgasbussen! Geen stinkende uitlaatgassen meer.

We zijn nu zo’n 25 jaar verder. En ik denk dat we kunnen concluderen dat de tijd van aardgas voorbij is. Als Nederland hebben we lang geprofiteerd van de aanwezigheid van het gas, maar ondertussen zijn de nadelen groter dan de voordelen. Denk aan de enorme gevolgen van de gaswinning in Groningen, maar ook de discussie over de gaswinning dichtbij.

Wanneer je een bewuste keuze maakt dat je van het gas af wilt, moet je ook de consequenties hiervan dragen, het afsluiten van het gas zullen we allemaal gaan merken in onze portemonnee. Wanneer je kijkt naar de financiële vooruitzichten, zie je de effecten hiervan ook op onze lokale begroting. Samen de trap op en af heet dit. In tijden van Nederlandse voorspoed profiteren we als gemeente, in tijden van tegenspoed of extra kosten haalt iedere gemeente de broekriem aan.

We willen in Nederland van het gas af.

Nu kun je tegen van alles zijn, maar waar ben je dan voor? Als ChristenUnie zijn we kritisch voor wat betreft de gasboringen, maar ook kritisch wanneer het gaat om bijvoorbeeld windmolens in onze dichtbebouwde stad Maassluis.

In ons verkiezingsprogramma noemen we alternatieve mogelijkheden zoals het starten met lokale energie coöperaties en energie opslag in een buurtbatterij. Het is nu onze verantwoordelijkheid om deze voorstellen uit te werken en aan te dragen in de gemeenteraad. Anders blijft het verkiezingsprogramma een nietszeggend document. Ook de ontwikkelingen in getijdenenergie zijn de moeite waard om goed te blijven volgen. We hebben in Maassluis een project op de plank liggen voor een getijdenpark. Een mooi project met misschien ook wel mogelijkheden voor het opwekken van getijden energie. Alleen moet je als gemeente niet de risico drager in dit project willen zijn, daar is het veel te complex voor.

De aardgasbussen zullen in de loop van de tijd verdwijnen. Nieuwe alternatieven zullen komen. Maar zoals het bekende spreekwoord ook aangeeft: ieder voordeel zal ook zijn nadeel hebben. Genoeg werk aan de winkel, kies bewust is een stevige klus!


Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    16 augustus 2018 at 12:40

    Wat te denken van kernfusie, schoon en goedkoop en ook elders in de wereld waar weinig infrastructuur is toe te passen. TU Delft is vlakbij. Moeite van onderzoeken waard