column nr 5

Woonlasten worden alsmaar hoger. Bijna iedere huurder heeft er mee te maken, maar de mensen met de laagste inkomens worden het sterkst getroffen door de prijsstijgingen. Zij betalen in verhouding tot hogere inkomens een veel groter percentage van hun inkomen aan woonkosten, en in de Randstad meer dan gemiddeld in het land.

CBS: gemiddeld NL 40%, Zuid Holland 45 – 60 %, in Amsterdam zelfs 72%. 90% van de mensen met een laag inkomen ontvangt voor hun huurwoning huursubsidie, die is al verwerkt in deze cijfers van het CBS.

Mijn eerste gedachte als ik deze cijfers bekijk is: wonen mensen dan niet véél te duur?

Geen wonder dat deze mensen niet genoeg geld overhouden om van te leven – ook andere grote kostenposten (zoals de ziektekostenverzekering) worden alsmaar hoger. Vreselijk dat steeds meer mensen de voedselbank nodig hebben, en schandelijk dat 10 % van de kinderen in Maassluis in armoede leeft.

Dat moet toch ook anders kunnen?

Het is toch ráár dat de woonlasten voor veel mensen ondanks de huursubsidie voor hen te hoog zijn, enkel omdat er geen goedkopere woningen beschikbaar zijn?

Kwestie van vraag en aanbod? De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn ellenlang. Zou er niet wat meer en goedkoper gebouwd kunnen worden? Doet onze gemeente daar haar best voor? De Gemeente heeft een zorgplicht voor álle inwoners, en hoort dus ook te zorgen voor écht betaalbare huisvesting voor de laagstbetaalden.

Als we zien wat er nu bijgebouwd is en nog wordt, zit dat voor het grootste deel in het duurdere segment, en meestal betreft het laagbouw gezinswoningen met tuin. Maar als we naar de gezinssamenstelling in Maassluis kijken is te zien dat de meerderheid van de inwoners alleenstaand of samenwonend zonder kinderen is.

Waarom dan voornamelijk eengezinshuizen?

De Gemeente Maassluis heeft als doelstelling dat 33 % van de huurwoningen ‘sociaal’ moeten zijn, dwz. dat de huurprijs onder de huursubsidiegrens moet blijven. Echter, de meeste nieuwe sociale huurwoningen zitten tegen die grens (710 euro p.m.) aan, waardoor ze toch voor veel mensen – ná aftrek van huursubsidie – te duur blijken.

Voor jongeren tot 23 jaar gelden aparte regels; huur max. 414 per maand – waar is dat te vinden?

Een nadeel is ook dat al die huizen-met-tuin heel veel plaats in nemen. En dat is nou net wat in hoog tempo op raakt in Maassluis. Het grootste deel van de ruimte is al volgebouwd, of er zijn plannen voor. Zou het dan niet verstandiger zijn om de schaarste aan goedkopere woningen op te lossen door woontorens met eenvoudige appartementen te bouwen? Moderne energie-neutrale appartementen die geschikt zijn voor jong én oud, voor een écht betaalbare huur. Bovendien houden we dan ook nog wat groene ruimte over.

Andere steden gingen ons al voor, de techniek voor energie-neutrale hoogbouw gaat enorm vooruit, dus waarom hier niet?

Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om bestaande hoogbouw energie-neutraal te maken. Dat kan door de Gemeente en/of woningbouw corporatie worden gerealiseerd, maar ook worden toegepast in klusprojecten. (zie mijn column van 22 mei jl. hierover.) Een goed alternatief voor slopen. Slopen is niet alleen kapitaalvernietiging, maar ook milieuonvriendelijk door de verkwisting van materialen.

Renoveren, slopen of …

Vorige week zag ik hier op Maassluis.nu het bericht over de nieuwbouwplannen op “De Kade”. Prachtige plannen, mooie woningen, fijne locatie dicht bij Het Scheur. Ongeveer 600 nieuwe woningen, maar toch… Als ik de tekeningen van de ontwikkelaar bekijk, zie ik voornamelijk dure koopwoningen voor gezinnen, en appartementen boven de bedrijfsruimtes langs het spoor.

Ik zie weer géén woontorens of flats waarin echt betaalbare huur-appartementen zouden kunnen worden gerealiseerd voor mensen met een wat smallere beurs. Het zou toch fijn zijn als er voor hen ook plaats komt in deze mooie nieuwe wijk.

En wat dat “volbouwen” van Maassluis betreft nog even dit:

De Olympiahal moet vervangen worden, en daar heeft de Gemeente 10 miljoen euro voor gereserveerd. Tegelijkertijd wil B&W óók nog een extra sporthal van ruim een miljoen (aan de Sportlaan) bouwen. Zouden die twee plannen niet gecombineerd kunnen worden? Een verdieping op (een deel van) de nieuwe Olympiahal geeft ruimte genoeg voor een nieuwe sportruimte, alle voorzieningen zijn er al, ligt lekker centraal, bushalte voor de deur, en kost niet meer ruimte.

Dat zou ook fijn zijn voor de bewoners in de omgeving van de Sportlaan en de aanrijroute daarheen. Geen extra lawaai- en parkeeroverlast, en geen toenemend verkeer op de nu al erg drukke aanrijroute.

Het stukje grond zou dan een invulling kunnen krijgen die voor bewóners een meerwaarde heeft: bijvoorbeeld een derde stadstuin of een mini-voedselbos in Maassluis!

volgende week …

de column van Gary Bouwer (Forum voor Maassluis)

Jaarschema columns

 


Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst!

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    30 oktober 2018 at 08:28

    “Tiny (House) Zou Het Wel Weten!”