De columnist van dienst zit midden in een verhuizing. Gelukkig lag er afgelopen week al een reservecolumn klaar.

Redactie

column nr 51

“De maat waarmee gij meet, daarmee zult ge gemeten worden”. Dat schijnt een oude Bijbelse uitdrukking te zijn en hij past prima bij onze op de joods-christelijke traditie gestoelde stad.

Sinds het nieuwe college van B&W is aangetreden waait er een frisse wind door het stadhuis. Diverse ambtenaren zijn op scherp gezet, sommige ambtenaren de wacht aangezet en andere ambtenaren doen nu ander werk. Althans dat kunnen we afleiden uit het feit dat B&W erkennen moet dat er een aardige achterstand is in het afhandelen van meldingen en de gegeven toelichting.

Overigens ontkennen ze in hun antwoord aan onze vrienden van de PvdA dat er meldingen via de telefoon worden genegeerd. Ik kan u verzekeren – mijn informatie komt uit betrouwbare bron – dat dát wel degelijk gebeurt. Het is dezelfde tactiek die ook door Maasdelta wordt gehanteerd. Stelselmatig niet registreren faciliteert het  ontkennen dat de klacht bekend is.

Statistiekelingen

Dat klopt ook wel, want door de klacht niet in te voeren zit het niet in het systeem en dan weet de statistiekeling van niks. Call desks bestaan bij de gratie van genoteerde meldingen, maar het komt verduveld goed uit voor de statistieken als er minder klachten zijn. De meeste mensen laten zich dan ook met een kluitje in het riet sturen en zo verdwijnt de klacht ‘ins Blaue hinein’. Wist u dat Maasdelta regelmatig hetzelfde doet met telefonische klachten? Vraag maar eens rond in uw omgeving. En dat kunnen ze vanuit hun machtspositie makkelijk doen. De gemiddelde huurder is bang om zijn huis kwijt te raken of om niet te worden geholpen. Koren op de molen van …

We gaan meten

Beeldkwaliteit en beeldmeetlatten deden vorige week hun intrede. Trots verkondigde de gemeente haar meet instrumentarium.

Beeldmaatlatten

Ik heb daardoor een enorme drang gekregen om onze inwoners te ondersteunen met een systeem van contra meetlatten waarmee ze prima kunnen bepalen of de burgemeester de wethouders en de gemeenteraadsfracties voldoen aan het beeld van wat men als geleverde “kwaliteit” beschouwt.

De meetlat van de burgemeester

 • Kodak index: optredens in de media
 • Braak index: opgeloste inbraken
 • Pak index: gearresteerde criminelen
 • Maintiendrai Index: Handhavers die tot actie overgaan
 • Popi index: Ervaar Maassluis klanten per maand
 • Doorsluis Index: schepen per maand in de Monstersche Sluis

De meetlat van de wethouders

 • RIB Index: raadsinformatiebrieven over budgetoverschrijdingen
 • Werk Index: Stroomopwaarts-ers met betaalde baan
 • Entertain Index: Culturele evenementen met meer dan 100 belangstellenden
 • Passant Index: Schepen aan de passantensteiger
 • Poep Index: De succesvolle inzetten van de hondenpoepzuiger

De meetlat der raadsfracties

 • Vraagraak Index: artikel 51 vragen
 • Dwarslig Index: moties en amendementen
 • Humor Index: komische opmerkingen in de raad
 • Kul Index: nuttige vragen per raadsvergadering
 • Na-Aap Index: Wanneer een raadslid zegt dat zijn fractie het eens is met de vorige spreker

Meten is weten

We mogen concluderen dat het over vier jaar erg makkelijk zal zijn bij de raadsverkiezingen voor iedereen. De vijftig procent die niet stemde weet dan met deze metingen als feitelijk bewijs of hij gelijk had. De andere vijftig procent krijgt de rekening van zijn keuze gepresenteerd. B&W noch gemeenteraad kan iets daar tegenin brengen. Deze meetlatten vormen het ultieme instrument om hun kwaliteit in beeld te brengen.

Ik wens u een effectieve meetperiode toe waarop geen maat staat.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. SLUIZER Junior | Levensgenieter | Stadscriticus | Woensdagcolumnist in de periode 2011-2013 | Incidentele gastcolumnist van 2015-2020

5 Reacties

 1. Aad Rieken
  14 juni 2018 at 07:25

  “Doe Alles Met Mate(N)!”

  De Maat Waarmee Gij Meet,
  Is Niet Vol-Maakt (Het) Maat.
  Dan Blijven Wij De Beste Maatjes,
  En Luister Naar De Straat!

 2. bea scheurwater
  13 juni 2018 at 11:42

  was leuk geweest ook een lijstje van de burgers algemeen te zien.
  Maar na weten en dus weten hoort er verantwoording te zijn. Wij worden al dagelijks gehersenspoeld door de Nomenklatoera (=politieke&bestuurlijke zelfbenoemde “”elite” die tijdens de SovjetUnie heerste) Die zit nu in Brussel trouwens

 3. Marja Gerkema
  13 juni 2018 at 11:06

  We zullen ze langs de meetlat leggen…

 4. tlpeter
  13 juni 2018 at 10:13

  Meten is weten.
  Maintiendrai Index: Handhavers die tot actie overgaan, aantal verbalen c.q. waarschuwingen

 5. Aad Rieken
  13 juni 2018 at 08:27

  “De Meetlat!”

  De Maat Waarmee Wij Meten,
  Dat Gaat Per Mondjesmaat.
  En Is Zoals Wij Weten,
  Het (V)Oordeel Van De Straat!