Wij zoeken nog een goede columnist voor de vrijdag. Tot die vacature is vervuld plaatsen we columns van invallers die spontaan al kopij hebben aangeleverd.

column nr :  64

Ik hoop dat de redactie deze column wil plaatsen. Hij is ook nu op persoonlijke titel en ik zeg er uitdrukkelijk bij: de inhoud heeft niets te maken met hoe de redactie erover denkt. Als u dit leest, is de column kennelijk geaccepteerd. Ik eindigde namelijk mijn vorige gastcolumn met de vraag welk rapportcijfer u aan onze burgemeester Haan zou geven. Dat leverden nul reacties op. En toch wil ik graag dat u zich laat horen.

Nul reacties! Komt dat omdat de lezers al halverwege de column was afgehaakt? Of is men soms te deemoedig om een cijfer te geven? Toch lijkt zo een cijfer mij best een aardig gegeven. Wat vindt de Sluizer van zijn bestuur? Zij zijn er tenslotte voor ons en moeten in onze ogen goed werk verrichten. Dus geef onder deze column uw cijfer. U mag ook nog toelichten waarom, maar dat hoeft niet.

Van één tot tien. Welk cijfer geeft u het gehele college van B&W? Dat college bestaat uit burgemeester Haan, wethouder Kuijper, wethouder Voskamp, wethouder Bronsveld en wethouder Van der Wees.

Uiteraard moet u hen als totaal beoordelen. Ik veronderstel dat u toch wel minstens drie van de genoemde vijf personen in enige mate kent. Dat kwalificeert u om een cijfer te geven.

De eigenlijke reden waarom ik vind dat u dit kenbaar moet maken is het volgende. Ik leg mijn oor nog al eens links en rechts te luisteren in diverse cafés en dan hoor ik zeer wisselende meningen. Het zal toch niet zo zijn dat de gemiddelde burger vindt dat … Hoe die opinie luidt zal ik maar niet opschrijven, maar het verbaast mij persoonlijk dat … o ja dat zou ik niet opschrijven.

Ik ben benieuwd of u hoort tot de zwijgende meerderheid of tot de burgers met een uitgesproken mening.

 


Vacature: Columnist (m/v)

M.A. Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. SLUIZER Junior | Levensgenieter | Stadscriticus | Woensdagcolumnist in de periode 2011-2013 | Incidentele gastcolumnist van 2015-2020

5 Reacties

 1. tlpeter
  1 november 2019 at 12:31

  Met in achtneming van de wet dualisering

  “De Wet dualisering gemeentebestuur is een Nederlandse wet, de wet is ingevoerd op 7 maart 2002. Sinds de invoering van de wet zijn de rollen, taken en posities van de raad en het college gescheiden en beschikken beide organen over een eigen ambtelijke organisatie ter ondersteuning. De wet is voorbereid door de Staatscommissie Elzinga onder leiding van Douwe Jan Elzinga, dezelfde commissie bereidde de Wet dualisering provinciebestuur voor, die een jaar later werd ingevoerd. Doel van beide wetten was het dualisme op lokaal bestuursniveau te verhogen.”

  Geef ik B&W Maassluis een dikke onvoldoende
  – Het college akkoord wordt alleen uitgevoerd als het de wethouders goed uitkomt
  – Veel items uit het college akkoord worden alleen met de mond met mooie woorden beleden, maar niet met doelmatige acties c.q. besluiten.
  – De W ( in B&W ) laat te veel de oren hangen naar de B ( in B&W )
  – De dualisering wordt in Maassluis door de wethouders met voeten getreden door werkelijks het Fractie overleg van hun politieke partij bij te wonen.
  – Uitvoeren van de simpelste moties wordt op de lange baan geschoven ( denk aan oversteekplaats nabij MSV )

  Tot slot wat doen ze goed PAPPEN EN NAT HOUDEN, beslissingen uitstellen

 2. Gijs
  1 november 2019 at 11:27

  Een mooie 7,5. Het zal je baan maar zijn, 24-7 keihard aan de slag voor je stad en doet het nooit goed in de ogen van iedereen (je kan nu eenmaal nooit iedereen tevreden maken). En helaas uiten mensen met onvrede of ‘klagers’ zich vaker dan iedereen die prima tevreden is.

 3. José Fernandez
  1 november 2019 at 11:07

  Beste mevrouw Gerkema, u geeft een dusdanig ‘politiek antwoord’ dat u zo mee kan draaien bij B&W Maassluis.
  Haan krijgt een 1. Verbaal haantje de voorste maar bestuurlijk een ezel.
  Kuiper een 3, Voskamp een 7 en Wees en Bronsveld een 5.
  In totaal dus een onvoldoende maar ik hoop niet dat ze blijven zitten…

  • Marja Gerkema
   1 november 2019 at 16:44

   Wat ik bedoel te zeggen is dat het maar net is welke ervaring je hebt, welke politieke kleur je hebt en bijv in welke wijk je woont. Een cijfer zegt dus niet zoveel en dat is wat de columnist vroeg. De motivatie zegt zoveel meer.

 4. Marja Gerkema
  1 november 2019 at 10:09

  Na een operatie werd mij gevraagd de pijn een cijfer te geven van 1 tot 10. Maar hoeveel pijn is een 1 en hoeveel pijn is een 10. En een ieder ervaart pijn anders en heeft een andere pijngrens.
  Ik denk dat we de wil van verschillende wethouders wel met een voldoende kunnen beoordelen.
  Maar er hapert teveel. Dus de werkelijke uitvoering van de wil……..