column nr: 7

Inspiratie en zingeving

Het is de maand van de spiritualiteit, een initiatief wat in 2013 is opgericht door omroepvereniging KRO-NCRV, dagblad Trouw en Uitgeverij Ten Have. Vanuit een thema worden er door heel Nederland lezingen en workshops georganiseerd. Dit jaar is het thema “met aandacht”. In Maassluis heeft ons spiritueel/filosofisch cafe hieraan  aandacht gegeven. 

Veel mensen blijken behoefte te hebben aan inspiratie en zingeving. Ondanks alle welvaart is daar iets van verloren gegaan. Mensen zoeken naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn, aldus de initiatiefnemers. Ze willen aansluiten op deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die in onze samenleving aanwezig is.

De organisatie meent dat Spiritualiteit heel concreet evenwicht, voeding en richting kan geven in een complexe wereld. Voeding voor een betere omgang met de medemens, onze leefomgeving en planeet. Een interessant uitgangspunt!! Ik vraag me af wat er over het algemeen onder spiritualiteit wordt verstaan, wat die voeding inhoud en welke richting we daarmee opgaan?

Struinend op internet kwam ik erachter dat er zoveel verschillende ideeën om het begrip spiritualiteit heen hangen.

Ik neem jullie mee in de chaos….

bezield leven, persoonlijke innerlijke ervaring, geloven in iets wat niet zichtbaar is, meditatie, naar binnen keren om iets van het hogere te ervaren, groei, ontwikkeling, een levenshouding, gelukkig zijn, gebruik maken van je intuïtie, new age enzovoort enzovoort.

Spiritualiteit staat synoniem aan o.a geestelijk, intelligentie en immaterieel. Ook ontbreekt het niet aan tips en adviezen in hoe je jezelf spiritueel kan ontwikkelen.

Spiritualiteit roept soms weerstand op en heeft de stempel “vaag of zweverig”. Wat wordt dan als vaag en zweverig gezien? Datgene wat we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen. Meten is weten zegt men. Sommige mensen zijn van mening dat wat je niet kan waarnemen ook niet bestaat.

Ieder ontleent aan het begrip spiritualiteit zijn eigen waarheid en geeft daar invulling aan. Volgens het bijgaande plaatje van de olifant nemen we allemaal een deel van een grotere werkelijkheid waar.


De geblinddoekte mens richt zich hier op een deel van de olifant. Alle delen tezamen vormen de gehele olifant. Wanneer iemand even afstand neemt van zijn eigen “waarheid” en interesse toont in de ervaringen en waarheden van anderen kan hij een beeld opbouwen van de gehele olifant.

Afstand durven nemen van iets wat ons vertrouwd is en open staan voor een grotere waarheid doet ons wereldbeeld verruimen. Spiritueel denken daagt ons hierin uit. Tevens is dit naar mijn idee noodzakelijk willen we onze zogenoemde complexe wereld begrijpen en van koers veranderen.

Met onze wetenschappelijke inzichten alleen komen we er niet. We richten ons op uiterlijke feiten en missen de morele, ethische kant. Hierdoor worden projecten als kernenergie ontwikkeld die uiteindelijk een destructieve functie hebben. We weten nu niet meer hoe dit ongedaan te maken.

Het filosoferen over vraagstukken is ook zinloos als er geen duurzaam doel is. Kijk maar naar de politiek waar eindeloos gedebatteerd wordt over deelbelangen. Korte termijn oplossingen zorgen ervoor dat beslissingen regelmatig herzien moeten worden. Dit is dweilen met de kraan open.

Richten op religie/godsdienst alleen wordt al snel een geloof en aanname. We volgen iets omdat van buitenaf gezegd wordt dat het zo is. Dit biedt geen duurzame oplossingen want als we niet begrijpen waarom we in bepaalde situaties zijn beland en niet leren hoe we daar zelf uit kunnen komen, veranderd er niets wezenlijks en blijven we onze oude denkpatronen volgen.

Door antwoorden te vinden op de hoe (wetenschap) waarom (filosofie) en waartoe (religie) vragen, weten we hoe we in die complexiteit beland zijn, op welke manier we hieruit kunnen komen en welke richting we met elkaar op moeten gaan. Dit is ons spirituele voedsel. Het één kan je niet los zien van het andere.

We kunnen dit spirituele voedsel tot ons nemen om daar zelf beter van te worden of we delen het met iedereen. Vanuit de illustratie met de olifant gezien betekent dat… ga ik me richten op de verzorging van een poot, oor of slurf of zorg ik voor de gehele olifant? Het is niet logisch om één verder ontwikkelde poot te hebben, dan gaat de olifant toch mank lopen en bepaalde klachten krijgen? De conditie van de olifant wordt bepaald door het geheel. Dit evenwicht maakt het geheel juist sterk. Dat geldt ook voor de wereld…zo complex is dat niet.

Kortom een spiritueel iemand wil het beste voor iedereen en zal zich actief inzetten om de ontwikkeling van het geheel te ondersteunen. Hij laat zich leiden door z’n ideaal, haalt het beste uit zichzelf en wil samenwerken om dit te verwezenlijken.

Spiritueel leven hoeft niet zweverig te zijn, een ideaal naleven voor een betere wereld is praktisch, biedt zingeving en geluk.


 

Patricia van Lingen

Patricia van Lingen

Patricia van Lingen | activiteitenbegeleidster | buurtcentrum De Hooftzaak |
verbinding verwondering inspiratie | Dichteres | Boomredder

7 Reacties

 1. Corry van Helden
  10 februari 2019 at 10:00

  Wat Patricia zegt is belangrijk, namelijk samenwerking, dat is het sleutelwoord.

  Door samenwerking kunnen wij elkaar helpen want wij zijn met elkaar verbonden, wij leven met en dankzij elkaar, samen staan we sterk en bereiken wij meer.

  Wij kunnen de wereld niet veranderen, wel onszelf, en ieder wezen moet het op zijn eigen wijze doen. Onze spirituele kwaliteiten zitten in ons, en die kunnen we ontwikkelen en tot uiting brengen in ons leven.

 2. patricia
  10 februari 2019 at 09:26

  ik had nog een aanvullende reactie gehad van iemand, hierin word het verschil tussen godsdienst en spiritualiteit naast elkaar gezet: *Er is een belangrijk verschil tussen godsdienst en spiritualiteit. Godsdienst heeft naar mijn idee betrekking op geloof, in die zin dat er volgens een bepaalde geloofstraditie aanspraak op verlossing wordt gemaakt; een aspect daarvan is het accepteren van een vorm van bovennatuurlijke of goddelijke werkelijkheid, waaronder eventueel het idee van hemel of nirvana. Spiritualiteit heeft in mijn ogen betrekking op eigenschappen van de menselijke geest – zoals liefde, mededogen, lijdzaamheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, tevredenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, een gevoel van harmonie – die zowel de mens zelf als anderen geluk brengen. Daarom zeg ik soms dat we godsdienst misschien wel kunnen missen. Maar we kunnen niet zonder deze fundamentele spirituele eigenschappen.
  Mensen die barmhartig, liefhebbend, lijdzaam, verdraagzaam, vergevingsgezind en dergelijke zijn, herkennen tot op zekere hoogte welke gevolgen hun daden voor anderen kunnen hebben en stemmen hun gedrag daarop af. Een spirituele levenshouding betekent daarom, aan de ene kant, dat we rekening houden met het welzijn van anderen. Aan de andere kant houdt het in dat we onszelf zo veranderen dat we eerder daartoe bereid zijn. Het is zinloos om in andere termen over een spirituele levenshouding te praten.* bron dalai lama

 3. Michelle
  10 februari 2019 at 09:13

  Heel mooi geschreven en helemaal waar!!! Gedeeld via Facebook 💞. Michelle Zuiderwijk

 4. Corry Helden van
  9 februari 2019 at 17:52

  Wat Patricia zegt is belangrijk, namelijk samenwerking, dat is het sleutelwoord. Door samenwerking kunnen we elkaar helpen want wij zijn met elkaar verbonden, wij leven met en dankzij elkaar. Samen staan we sterk en bereiken we meer. Wij kunnen de wereld niet veranderen, wel onszelf, en ieder wezen moet het op zijn eigen wijze doen. Onze spirituele kwaliteiten zitten in ons, en die kunnen we ontwikkelen en zo tot uiting brengen in ons leven.

 5. Flip wiskie
  8 februari 2019 at 11:55

  Het verhaal van Patricia over de blinden en de olifant laat ons zien dat een ieder iets heeft toe te voegen aan het geheel. M.a.w. als we de olifant zien als het gemeenschappelijk doel dat beschermt dient te worden. En i.p.v. deelbelangen het algemeen belang gaan zien, dan kan het niet uitblijven dat men vanaf nu ‘in gezamenlijkheid’ een waardevolle bijdragen gaat leveren om de olifant te beschermen. En dat zal bovendien de leefomgeving van de olifant inspireren en stimuleren om aan het gemeenschappelijk doel mee te werken. Kortom, een prachtig praktisch spiritueel verhaal over ‘samenwerking’ aan een ‘gemeenschappelijk doel’.

  • patricia
   10 februari 2019 at 09:25

   waardevolle aanvulling!

 6. Alex Gerlofsma
  7 februari 2019 at 19:36

  Mooi verhaal hoe blinden een olifant palperen.