Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

 In haar column 59 schreef Yvonne in 2020 over het coronabeleid. Wat vinden we met de ‘kennis van 2022’ van deze column.  Staat die werkelijkheid van toen nog overeind of is de wereld van crisismanager Mark sterk veranderd qua aanpak, communicatie en slagvaardigheid?

Redactie

 

Onduidelijk, dat is het woord voor de waarop wijze de afgelopen maanden veelvuldig naar buiten is gecommuniceerd. Oftewel onduidelijke communicatie. 

Niet alleen het woord “onduidelijk” maar ook het “onder controle hebben en houden” of “eigen verantwoording”, vooral dat laatste zorgde bij mij voor meer en meer irritatie.

Zijn jullie ondertussen ook het spoor bijster en net zo verward als ik ben? Een en ander begint op mijn lachspieren te werken zou het niet zo in en in triest zijn. Ik heb soms het idee naar een soap te kijken als ik de debatten bekijk in de Tweede Kamer, krantenberichten lees of actualiteiten-programma’s bekijk… Soms zap ik weg in totale verwarring.

 

Meer en meer vind ik de hele gang van zaken rondom de uitvoering van maatregelen tegen het Corona virus ongeloofwaardig worden. Meer en meer heb ik steeds minder vertrouwen in hoe de aanpak van het Corona virus door onze regering wordt aangepakt. Terecht dat de oppositie ageert.

Als sinds 2016 hebben onze veiligheidsdiensten gewaarschuwd voor een Pandemie en zijn analyses opgesteld. Vanuit die analyses voerde de rijksoverheid haar strategie om voorbereid te zijn op een Pandemie. Is die strategie werkelijk uitgezet? Nee, de stroperigheid van de ambtenarij is in deze weer eens een keer helder. Volledig paniek was zichtbaar bij de woordvoerders van ziekenhuizen aan de beginfase van de uitbraak wat betreft de ic-capaciteit. Zelfs zo erg dat we bijna afstevende op een scenario om te beslissen tussen leven en dood door gebrek aan die capaciteit. De enorme versnippering binnen onze gezondheidszorg met allemaal hun eigen straatje kwam duidelijk naar voren, dat moet veranderen, zei men. Dat gaat vast gebeuren, dat geloven jij en ik toch?…

In het begin van de Pandemie wilde De GGD uitstralen “er klaar voor te zijn”. Ik geloofde dat ook, was een soort trots op ons kikkerlandje dat we toch maar 70.000 mensen per dag konden testen. Maar ook daar zijn te veel “eigen straatjes”, blijkt. Volgens mij vergat men in het begin van de Pandemie erbij te zeggen dat dit “behaald” zou kunnen worden maar dan in een latere periode van het lopende jaar, zo vanaf september wanneer de wintergolf ons zou treffen.

En het WHO en diverse deskundige ondertussen maar roepen “testen testen testen”. Tja… in het begin van de Corona periode mocht je je alleen laten testen met een verwijzing, simpelweg omdat die capaciteit er niet was bij de GGD ’s. Nu eindelijk, nadat er wat meer opschaling heeft plaats gevonden, mag je zonder verwijzing laten testen. Helaas schiet de uitvoerende instantie GGD nu aan alle kanten te kort.

Totale inschattingsfouten zijn er gemaakt hoeveel uren er nodig zouden zijn voor het zogenaamde “contactonderzoek” na besmetting. Die inschatting was dusdanig ernstig dat Rotterdam en Amsterdam besloten om dan maar voorlopig het onderzoek naar contacten, die een Corona patiënt heeft gehad, maar even te skippen. De patiënt moest zelf maar een belronde gaan doen. De GGD krijgt nu 2 weken om zaken op orde te brengen, aldus Minister de Jonge. Maar ze waren er klaar voor, toch?…

Nee… geen mondkapjes, dat is absoluut niet nodig. De werkelijke reden om de mondkapjes niet te hoeven dragen in het begin van de Pandemie in Nederland was gewoon een tekort aan mondkapjes. Al had de regering gewild dat we allemaal mondkapjes zouden dragen, ze waren er gewoon niet. Dat verwoordde Gommers ook weer zo lekker recht door zee tijdens een uitzending van een van de actualiteitenprogramma’s. Dus dan zit je als expert aan de tafel met het hele expertise groepje, kun je je vinden in datgene wat gecommuniceerd gaat worden naar de burger. Maar ja politiek hé, dan wordt er toch net even anders gecommuniceerd dan besproken. Dus zei Gommers dat het beter was geweest om gewoon te zeggen: “Mondkapjesplicht? Kunnen we niet aan voldoen, want we hebben ze niet!”. Maar zo is het niet gebracht aan ons als bevolking. We kregen de boodschap dat het dragen van mondkapjes “geen meerwaarde had”, toch? …

De plank is volledig misgeslagen in verzorgings- en verpleeghuizen. Een ondergeschoven kindje waar vele mensen zijn overleden door het niet kunnen voorzien in de nodige beschermingsmiddelen. Dat mag niet meer voorkomen, is veelvuldig benoemd. Maar niet alleen het ontbreken van beschermingsmiddelen maar ook de rol van ventilatiesystemen binnen die gebouwen speelt een rol. Nederland loopt absoluut achter met het hebben van een duidelijk inzicht en visie in deze.

Het grote voorbeeld hebben we in Maassluis kunnen ondervinden, het vinden van virusresten in het ventilatiesysteem van een verzorgingstehuis. Ventilatie begint nu ineens een issue te worden terwijl Maurice de Hond al maanden zijn kop stoot, met zijn visie over ventilatie en aerosolen, omdat serieus op het netvlies van velen te krijgen. Nee, dan de scholen, die moeten voldoen aan het bouwbesluit van 1984, aldus van Dissel (RIVM), en het is dus “in orde” om naar school te gaan als kinderen, ouders en leraren. Welke risico’s lopen al deze mensen de komende maanden? Misschien even met blosjes op de wangen kijken hoe Duitsland en België omgaan met het issue “ventilatie op scholen”. Dit is echt niet meer geloofwaardig, toch?…

Na het uitbreken van de Pandemie vervielen we in het gekluisterd zitten aan de tv om daarna Rutte de hemel in te prijzen voor zijn aanpak. Maar de persconferenties vervielen, Irma was uit beeld, de kamer ging met reces en Corona sudderde verder, touwtjes werden gevierd door onnozelen waardoor de besmettingen weer opliepen. Want onze regering vertrouwde op de “eigen verantwoording”. We waren aan het rusten op onze lauweren in afwachting totdat het land weer geregeerd zou worden en ondertussen feesten we erop los omdat “ik helemaal klaar ben met Corona…en ik ben jong en ga er toch niet dood aan”, toch? …

De oppositie al weken roepende in de woestijn… ”Gebeurt er nog wat”? Tja en dan worden we wakker, rinkelen alarmbellen en dan moeten we als verantwoordelijke regering wat gaan ondernemen en is er plots weer een persconferentie. Nee, dan gooit mooie Hugo met de veelkleurige puntschoenen volledig duidelijk een maatregel de ether is. In verplichte quarantaine als je in contact ben geweest met een Corona patiënt, hoppa… duidelijkheid. Maar dan word je als minister toch maar weer even teruggefloten met je maatregel. Gaan we en nog even een “paar weken over nadenken”. Hoezo duidelijke communicatie, hoezo geloofwaardigheid, toch? …

De overheid “verwacht” dat onze bevolking bestaat uit wijze mensen die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Die verwachting is te hoog. Handhaven durven we niet in dit pamper land, eigenlijk kunnen dat we niet want we komen aan alle kanten capaciteit te kort. Die capaciteit is momenteel nodig omdat er een groep jongeren “zich vervelen” omdat ze niets hebben deze zomer en dus de boel versjacheren. Daarnaast rolt en passeert de een na andere deskundige zowel op wetenschappelijk gebied of wettelijk gebied.

Is de overheid te laks geweest zoals Roel Countinho (oud-directeur RIVM) beweert?

Is het beleid van de Nederlandse overheid te vrijblijvend en inconsequent?

Ik denk er het mijne van en heb ondertussen alvast mondkapjes gekocht met 1 of 2 hartjes erop.

Toch!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 301 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx | Zaterdagcolumnist (2 wekelijks) | 8/2015 - 2/ 2020

1 Reactie

  1. Ton van Arkelen
    13 augustus 2022 at 12:15

    Dit wisten wij nog niet…Of wel?