Editor's Rating

De begraafplaats is reeds een feit. Je kunt het als een beschouwing achteraf zien. Toch is deze column relevant. Aad stelt dat de gemeenteraad onvoldoende werd geinformeerd en daarmee in feite een gemankeerd besluit heeft genomen. Deze kritische kanttekening over de door B&W verstrekte informatie bij de besluitvorming is wellicht symptomatisch voor meer projecten en daarmee een wake-up call die alle partijen zich ter harte kunnen nemen.

Ergens in 2007 of 2008 schreef ik een drietal columns over de nieuwe begraafplaats. Men was destijds op zoek naar een alternatief voor de begraafplaats “langs het spoor”. Deze dreigde toen overbevolkt te raken maar er was nog tijd want pas in 2012 zou de nieuwe locatie geopend moeten worden.

In 2015 is de opening een feit maar nu begint het gejeremieer over de kosten. Wie destijds de gemeenteraad heeft gevolgd, kan zich herinneren dat de nieuwe locatie waar thans de Maassluizers tot stof vergaan, niet in aanmerking kwam. Een onderzoek had uitgewezen dat de grond onvoldoende stevig was waardoor bij aanpassing er te veel druk op een persleiding van het waterschap zou komen. Dat was de reden om deze locatie als veel te duur aan te wijzen.

Vele onderzoeken volgden, onderzoeken die meestal 50.000 euro kosten.

Uiteindelijk heeft ons college en raad in alle wijsheid besloten om toch die locatie – die volkomen ongeschikt was en teveel aanpassing nodig had om tot begraafplaats te kunnen worden ingericht – te kiezen.

Veranderlijke politiek
Het spreekwoord “niets is zo veranderlijk als het weer” heeft er een broertje bij gekregen: “niets is zo veranderlijk als de politiek.” Er ligt nu een begraafplaats langs de Waterweg. Er is door het buro Stad en land (in hun optiek) een – in deze tijd passend – tijdloos ontwerp gemaakt, immers de doden hebben alle tijd. Het buro Stad en Land is zeer lovend over onze nieuwe begraafplaats.

Ik snap dat want “wij van WC eend adviseren WC eend.”

De vraag die thans velen bezighoudt is: Prijst Maassluis zich uit de markt? De tarieven zo lazen wij de afgelopen weken in de lokale en landelijke media zijn fors gestegen. Maassluis behoort nu blijkbaar bij de duurste gemeenten in de omgeving.

Of er al een objectief onderzoek naar de tarieven geweest is weet ik niet (*) maar ik las in het AD het verhaal van mevrouw Leny van den Berg. Zij moest 1876 euro aftikken voor een verlenging van 10 jaar voor het graf van haar man en zo lees ik “dat kostte vorig jaar nog 1440 euro” zij vindt dit ongehoord. Het is nog gekker want deze 1440 is onjuist het tarief in 2014 was 1140 euro. Kortom een verhoging van 65%. Ik begrijp wel dat Leny een tikje boos is op de gemeente.

De verhoging van 2015 op 2016 is maar 1% dus er is (weer) hoop?

Beleidskeuze
Wethouder Pleijsier verschuilt zich in het AD achter “de raad, die ingestemd heeft”. Hij verschuilt zich achter “marktconforme tarieven” en “het moet kostendekkend zijn”. Dat lijken mij allemaal redenen waar enige rek in zit. Wat is marktconform als hij zich ook verschuilt achter: meer ruimte, meer groen etc. Dat is zo subjectief als de dood objectief is. Kostendekkendheid is een beleidskeuze. Het kan uit de tarieven of uit de algemene middelen komen. Ik lees in beleidsstukken van andere gemeenten o.a “Zouden kostendekkende tarieven worden geheven, dan zal begraven onbetaalbaar worden.”

Een voorbeeld.

Ik ga ooit dood en stel nu dat Maassluis zich qua tarieven uit de markt heeft geprijsd. In gemeentelijke stukken lees ik dat onze twee begraafplaatsen per jaar 636.000 euro kosten.

In Maassluis wonen 32.200 mensen die gemiddeld 80 jaar worden. Dat betekent dat er elk jaar (statistisch) 402 mensen overlijden. Landelijk gezien laat 61% zich cremeren maar Maassluis is wat conservatief en daar schat ik het percentage op 50%. Ik stel mij zo voor dat er elders nog 50 ex Maassluizers zijn die na hun overlijden toch hier willen rusten.

Kortom 250 teraardebestellingen. Delen wij die twee getallen dan kom ik op 2544 euro. Als niemand zich laat begraven behalve ik, dan moet ik 636.000 delen door 1 dus wat is kostendekkend?

Wat ik zeker weet is dat Robin Lagraauw en zijn mensen er alles aan doen om de beheerskosten zo laag mogelijk te houden door slimme inrichting enzovoort; zeg maar door innovatief te denken en te handelen. Maar dat zijn peanuts binnen het totaal.

Elders begraven
Als de gemeenteraad ooit bij de keuze voor deze locatie een lijstje had gehad met de tariefstijgingen die dit tot gevolg zou hebben, zou de raad hier dan ook volmondig JA tegen hebben gezegd?  Ik vraag het mij af. Kees Smits had dat toekomstbeeld wel. Hij stelde jaren geleden dat begraven in Maassluis onbetaalbaar wordt. Hij is er zelfs voor geëmigreerd.


 

(*) Wij weten uit de eerste hand dat journalist Sandra Don (AD) heeft gebeld met Hoek van Holland, Schiedam en Vlaardingen [ Red.]

Aad Solleveld

Aad Solleveld

Columnist 2014-2016 | Gemeenteraadslid voor Maassluis Belang | Speaker bij Excelsior Maassluis | gastcolumnist 2018- 2022

9 Reacties

 1. Marjan van Muijen
  8 januari 2016 at 11:14

  Mag ik vragen aan een ieder die hier reageert dat toch vooral met respect en rekening houdend met de nabestaande te doen.
  Vrijheid van meningsuiting uiting oké, maar hou het netjes. ( b.v. De fik erin vind ik op z’n zachts gezegd een kwetsende uitspraak. )

 2. Aad Rieken
  7 januari 2016 at 20:29

  ”BEGRAVEN!”

  Is voor menigeen het laatste doel,
  cremeren geeft ander goed gevoel.
  Hoe je het bekijkt
  je het graag ontwijkt,
  het blijft een nare en dooie boel!

 3. Aad Rieken
  7 januari 2016 at 10:30

  ”Cremeren Doet Nergens Pijn!”

 4. Martin
  7 januari 2016 at 09:49

  De fik er in! Stukken goedkoper!

 5. Dick van Wassenaar
  7 januari 2016 at 09:43

  Sterker nog: het inwoner-aantal stijgt, dus het zou steeds goedkoper moeten worden

  • 8 januari 2016 at 07:44

   Dat is te eenvoudig gesteld. Immers er is geen rechtstreeks rekenkundig verband tussen (toename van) het aantal inwoners en het aantal begrafenissen / grafrecht verlengingen.
   De stijging van Het inwoneraantal is 1%

 6. Dick van Wassenaar
  7 januari 2016 at 09:30

  Een geval van: Wie een kuil graaft voor een ander . . .

 7. Aad Rieken
  7 januari 2016 at 08:53

  Als Solleveld Naar ”Zonneveld”,
  Je Ligt Apart,Kost Weinig Geld!

 8. 7 januari 2016 at 08:48

  Goed en leuk geschreven Aad.