Op seks, sport en politiek na wordt er het vaakst geschreven over onderwijs en dat al jaren lang. Onderwijs verandert en niet altijd in de goede richting. Soms lijkt verandering het doel in plaats van verbetering.

Veertig jaar geleden begon ik als hoofd der school in Schiedam. Er was veel te doen over de aansluiting van het lager naar het voortgezet onderwijs. Wij adviseerden een vervolgschool en die school accepteerde de leerlingen.

Op mijn initiatief bleek SG Spieringshoek wel iets te voelen voor een soort van samenwerking. Dat begon met uitwisseling van leerkrachten. Docenten keken in de klas bij ons en andersom. In Schiedam had de Willibrordusstichting meerdere scholen en zo werd het overleg uitgebreid en uiteindelijk gestructureerd. Ook de Jozefmavo uit Vlaardingen sloot zich hierbij aan evenals de lagere scholen uit Vlaardingen en Maassluis. Met de invoering van het basisonderwijs in 1985 veranderde de naam in BOVO (basisonderwijs-voortgezetonderwijs).

Ook nu anno 2017 bewijst deze overlegstructuur zijn diensten. De overgang van de ene naar de andere onderwijssoort is voortdurend in beweging. Afgelopen dinsdag 31 januari stond in het AD een pleidooi van een onderwijskundige die pleitte voor een verlenging van het basisonderwijs tot 14 jaar en daarna pas de keuze naar het voortgezet.

Onderzoek had uitgewezen dat er verschillen waren tussen de ontwikkeling van jongens en meisjes, migrantenkinderen en laatbloeiers. 12% van alle scholieren doubleren of moeten naar een ander onderwijsniveau. Zij beveelt het Finse systeem aan waarbij de indeling naar niveau pas plaatsvindt als leerlingen 14 of 15 jaar oud zijn. Zij pleit ook voor individuele programma’s.

Onderzoeken en adviezen, ze blijven in de pers verschijnen en zullen leiden tot vele veranderingen, maar ik zie liever verbeteringen.

Tot slot, 40 jaar BOVO, dat is een prachtig jubileum, een overlegorgaan dat elk jaar weer gaat voor verbeteringen in de aansluiting van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Dat jubileum vierden wij afgelopen 1 februari met een bezoek aan de RDM scheepswerf en een heerlijk scheepsmenu in het Deltahotel in Vlaardingen.

Onderwijs leeft!

Huub Paalvast

Huub Paalvast

Dinsdagcolumnist 1x per 2 maanden 2014 -2018 | Raadslid VSP per 2015 | Onderwijsadviseur | Leraar-begeleider | gastcolumnist 2018 e.v.

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  8 februari 2017 at 07:46

  ”GEFOTOSHOPT!”

  ”Alexander Was/Wees (G)een Ander…,
  MAAR (G)EEN DEMOCRATE KANJER!”

 2. Aad Rieken
  7 februari 2017 at 08:24

  ”Van Onder Naar Bovenwijs!”

  ”Wil-Der-‘S Wat Anders!”

  De meeste fractieleiders lijden maar ’n fractie,
  van wat Wilders te leiden/lijden geeft/heeft!!!

  Alexander-(Pech)-Tolt Er Maar Omheen,
  ”ZEUR NIET/PIET!”
  (Alex als braafste jongetje van de klas)

  Ze Willen In Wezen……,
  Wat Hij Geeft Te Lezen.
  Maar Zijn Saaie Kezen,
  Dat Zeg Ik Bij Dezen!!!