Ik moest eraan denken, afgelopen zondag, toen ik mijn gebruikelijk rondje liep in de Broekpolder. Het was druk en veel mensen waren er op hun eigen wijze aan het genieten. De een hardlopend en wandelend, de ander  fietsend of paardrijdend. En ze genoten allemaal van dit groene, waterrijke  gebied tussen de grazende runderen. De dagelijkse zaken werden even op zij geschoven en ontspannen groette een ieder elkaar en wenste elkaar een “goede morgen”.

De Broekpolder en het Midden-Delflandgebied zijn gebieden die bij ons horen, die van ons zijn en waar wij zuinig op moeten zijn. Zelfs Burgemeester Aboutaleb gaf dit nog eens aan bij het afscheid van onze Koos,. Al lopend dacht ik nog aan de tijd dat de Stadsregio aan de randen van dit gebied woningen wilde bouwen en “Good Old” Joop Luijendijk en ik een motie hiertegen indienden die door de gehele raad gesteund werd zodat wij de woningbouw konden tegen houden.

Wat kunnen  de tijden toch ten goede keren.

Nu je zoveel mensen van het gebied ziet genieten en gebruikmaken is het toch belangrijk dat wij hier zorgvuldig mee omgaan, het nog meer inhoud krijgt en makkelijker te bereiken is bv. vanuit Maassluis.  In het verleden bemoeiden diverse organisaties zich met het beheer en onderhoud van het gebied zoals de Stadsregio Rotterdam, Recreatieschap Midden-Delfland, Koepelschap, Groen Service Zuid-Holland etc. en er waren diverse geldschieters voor het beheer zoals rijk, provincie en gemeenten. Een onoverzichtelijk geheel.

Maar de tijden zijn veranderd door het opheffen van de Stadsregio en nu het duidelijk is dat de provincie natuur, landschap en buitenstedelijke groen, dus ook ons gebied, als kerntaak heeft, krijgt de provincie een belangrijke rol. De provincie heeft gezegd meer sturing te willen geven aan de toekomst en invulling van het gebied. Zij heeft hiervoor de “Landschapstafel Hof van Delfland” opgericht. Het is de bedoeling dat deze Landschapstafel een centrale rol krijgt om afstemming te verkrijgen tussen de diverse organisaties en dat er een nieuw samenwerkingsverband wordt opgezet met andere partijen zoals gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen en maatschappelijke organisaties met als doel behoud en verbetering van de kwaliteit van het groen-  en waterbeheer.

Vele politici hebben nog niet helemaal door hoe belangrijk deze Landschapstafel voor de invulling en toekomst van het gebied is.

Een uitzondering hierop is burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland. Hij heeft zich bereid verklaard om de trekker te zijn van de “Landschapstafel Hof van Delfland” en ik kan u verzekeren dat dit is geen makkelijke taak is. Daarom heeft hij ook bestuurlijke steun uit Maassluis en de andere omliggende gemeenten nodig. Om hem te steunen roep ik de bestuurders van Maassluis op om hier ook een vooruitstrevende rol in te spelen. Het zou toch mooi zijn als onze nieuwe burgemeester Edo Haan met Arnoud in het bestuur van de Landschapstafel gaat zitten. Edo geeft dan gelijk aan dat hij het omliggende groen en water hoog heeft zitten en hierbij ook de belangen van Maassluis’ bewoners wil vertegenwoordigen door er voor te zorgen dat er betere verbindingen vanuit Maassluis met dit groene gebied komen waar de vaarwegen een belangrijk onderdeel vanuit maken.

 

 

Bert de Reuver

Bert de Reuver

Bert de Reuver | Dinsdagcolumnist 2014-2019| Steunraadslid D66 | lid van de werkgroep duurzaamheid | voorheen coördinator vergunningen en beleidsmedewerker bij de DCMR | Voorzitter Stichting Monstersche Sluis | levensgenieter

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  3 november 2015 at 10:02

  Broekpolder en Midden-Delfland,
  ’t Is Geen Kolder Maar Welstand,

  Breng Dat Maar eens Aan Hun Verstand.
  Dan Houden Gebieden Nog Lang Stand!

  ”HOU HET GROEN!”

  Heeft Edo Met Water,
  Zeer Hoge Noot.
  Is Arnoud Voor Altijd,
  Zijn Echte Genoot.