Ik lees op de voorpagina van de digitale krant, dat de burgemeester ouderen rechtstreeks gaat aanspreken. Er waren vragen gesteld over de toegankelijkheid van de winkels in het hypermoderne winkelcentrum Koningshoek.

Aanleiding is het grote aantal meldingen van het winkelend publiek en van toeristen die een bezoek brengen aan Avonturis en de Boulevard van Maassluis dat er zoveel overlast is van een gemotoriseerde groep genaamd BBOW.  Wat is de burgemeester van plan ertegen te doen?

Het college van B&W heeft via een rechtstreeks debat via internet vragen beantwoord van de nieuwe partij MBM, die de Marokkaanse Belangen in Maassluis verdedigt.

De gemeente voert al geruime tijd beleid dat gericht is op een integrale aanpak van deze BBOW-ouderen. Bij de aanpak wordt breed ingezet. Breed in de zin dat naar de totale leefwereld van ouderen wordt gekeken. Maar ook breed in aanpak, hetgeen betekent dat zowel partners uit de strafketen als de zorgketen worden betrokken. Opnameplicht maakt hier onderdeel van uit.

Hierbij staat een persoonsgerichte aanpak centraal waarbij per individu gekeken wordt naar problematiek en individuele aanpak van deze ouderen. Er wordt de komende periode, mede door meer inzet op preventie, getracht de overlastcijfers betreffende deze groep naar beneden te krijgen. Daartoe zijn in mei 2024 in de bestuurlijke driehoek een aantal afspraken gemaakt:

 1. De gemeente zet sterk in op vroege signalering. Alle partners die betrokken zijn bij de tijdbesteding (boodschappen, rondhangen bij de haven of de markt, klaverjassen, jeu de boules, nordic walking, etc.) van deze ouderen hebben daarbij een rol te vervullen.
 2. De gemeente en politie gaan intensief informatie delen met elkaar. Doel daarbij is dat in het proces-verbaal van een oudere die over de schreef gaat niet uitsluitend de overtreding wordt gerapporteerd. In het verbaal komt ook de informatie die voorhanden is bij de gemeente, zoals verhuisplicht of opname in een verzorgingscentrum. Daardoor ontstaat er een beter en completer beeld van de persoon.
 3. Burgemeester Mahmoud Benali gaat de kinderen rechtstreeks aanspreken op het gedrag van hun ouders.
 4. Daarnaast zal de burgemeester in overleg gaan met de VSP om opnieuw de zorgelijke ontwikkeling te bespreken en hen te betrekken bij het vinden van oplossingen.

De overheid heeft een belangrijke rol bij de openbare orde en veiligheid, maar dat ontslaat volwassenen niet van hun verantwoordelijkheid hun taak als ‘kind van’ op te pakken.

O ja, bovenstaande krant is van 25 juli 2024 en BBOW staat voor Benidorm Bastards On Wheels…

 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.

■ ■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

2 Reacties

 1. jelle
  28 juli 2014 at 13:35

  Het is niet iedereen gegeven om de ondertoon van een relativerende column te doorgronden, maar de charme is dat je hem ook niet hoeft uit te leggen. De redactie gaat wat dat betreft nu al verder dan ikzelf zou doen

 2. 28 juli 2014 at 09:54

  In verwarring? Dan heb je een voorgaand bericht gemist; kijk maar eens naar de ‘related posts’ op deze pagina.