In Maassluis kennen wij, evenals in heel veel andere gemeenten, de verfoeilijke hondenbelasting. De bedragen per gemeente verschillen nogal, maar in de eerste stad aan de Waterweg (beter, het Scheur), betalen de hondenbezitters 77 euro per jaar voor de eerste hond, 96 euro voor een tweede en 113 euro voor een derde hond. Op zich heb ik daar geen enkele moeite mee, alhoewel ik het vreemd vind dat er ook steden zijn Nederland waar een veel lagere, of helemaal geen hondenbelasting wordt geheven.

Honden zijn een gelukkig bezit van hun baasjes, maar vervuilen ook onze leefomgeving en als de gemeente mensen en middelen inzet om te voorkomen dat wij regelmatig in de hondenuitwerpselen trappen, dan is het logisch dat de hondenbaasjes hiervoor de nodige penningen bijdragen.

140.000 euro

Tot op heden beschikken de honden over speciale uitlaatplekken die regelmatig worden schoon geveegd door zgn. hondenpoepzuigers en dat kost de gemeente jaarlijks ongeveer 30.000 euro. Een fors bedrag denkt u misschien, maar gezien de jaarlijkse opbrengst van de hondenbelasting, ongeveer 140.000 euro, valt dat wel mee. Wat doen we nu van die 140.000 euro? Doen we daar ook leuke dingen mee voor de hondenbezitters? Zorgen we bijv. voor verlichting op de aarde donkere uitlaatplekken, zoals in de Steendijkpolder of het Wipperspark? Het antwoord is nee!

Hondenbelasting

De totale opbrengst van de hondenbelasting mag nl. overal voor gebruikt worden; van zebrapaden tot stoeptegels. Het is geen zgn. doelbelasting en dus heeft de gemeente alle ruimte om deze melkkoe te gebruiken om er alles mee te doen wat men maar bedenkt. Het lijkt dus wel heel erg op de wegenbelasting die wij massaal betalen en die ook ten goede komt aan het algemeen nut en niet perse aan het onderhoud of de aanleg van wegen.

Misschien komt daar overigens wel het idee vandaan. Immers, de hondenbelasting is eeuwen geleden ingevoerd, omdat de hond in die tijd als trekdier werd gebruikt en er zodoende een wegen- /hondenbelasting is ingevoerd om aan extra inkomsten te komen.

Melkkoe

Maar goed, nu is het fenomeen inmiddels voor veel gemeenten een leuke melkkoe om extra inkomsten te genereren. En ondanks het onlangs gehouden betoog van minister Plasterk om deze belasting af te schaffen vanwege het oneigenlijk gebruik, wil het college daar in Maassluis niet aan denken. Deze goudmijn is nl. een leuke aanvulling op de toch al moeilijk sluitbare begroting. En ter compensatie, en n.a.v. een motie ingediend bij de begrotingsbehandeling in november 2015, wil het college nu iets terug doen voor de hondenbaasjes.

uitloopstroken verdwijnen

Daarvoor is onlangs een beleidsnotitie over het toekomstige hondenbeleid verschenen. Deze notitie wordt momenteel behandeld in de Raad, maar gezien het enorme aantal ingediende zienswijzen en het grote aantal insprekers wil dat zeggen dat er wel wat aan de hand is op het hondenbezittersfront. En dat is heel begrijpelijk als men de nieuwe hondenbeleidsnotitie leest. Daarin staat o.a. dat hondenbezitters voortaan altijd zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de hondenpoep; dat het aantal bestaande uitloopstroken verdwijnt en dat de hondenpoepzuiger niet langer zal worden ingezet.

Maar daar krijgt men wel wat voor terug. Het college stelt voor om komend jaar 30.000 euro te investeren in twee honden speeltuinen, 3000 euro te besteden aan een goede communicatie van de nieuwe beleidsregels en 60.000 euro te investeren in de handhaving van de nieuwe regels. Klinkt goed, maar let op, dit is een eenmalige uitgave.

De jaren hierna zal de hondenbelasting dus pas een echte goudmijn worden, want aan de kostenkant wordt het dan heel stil. Aan de opbrengstenkant: pure winst, noem het gerust een woekerwinst. En wat zien dan uiteindelijk de hondenbezitters daarvoor terug? Zelfs geen plastic zakje om de drollen in de bestaande prullen -bakken te gooien.

Snapt u waarom de honden en vooral hun baasjes hier geen brood meer van lusten? Ik wel en daarom zal ik mij ook sterk verzetten tegen dit raadsvoorstel, maar ik ben bang dat een meerderheid van deze raad akkoord gaat met dit voorstel, want het levert de gemeente heel veel geld op, ter vrije besteding, maar dat wel over de rug van de hondenbezitters.

Daar trapt u toch niet in?

Tot slot de grootste gotspe. De notitie heeft als titel “Daar trapt u toch niet in?” Ik ben zomaar bang dat er helaas geen keus is , want anders krijgt u met onze boa’s te maken en die hebben, volgens dit zelfde raadsvoorstel, te allen tijde het laatste woord. Rest u nog een gang naar de rechter. Hebben we echt niets beter te doen?

Gertjan Enzerink

Gertjan Enzerink

Gert Jan Enzerink | Fractievoorzitter Maassluis Belang | Pensionado | voorheen Directeur Penta College

6 Reacties

 1. Bernadine Henneken
  11 februari 2016 at 01:32

  Ik ben een hondenbezitter. De hondenbelasting mag van mij afgeschaft worden. Dan ben ik voor een opruimplicht in heel Maassluis. De zakjes kosten bijna niks als er maar genoeg prullenbakken zijn. Dan heb je geen poep overlast. En de aso die de poep niet opruimt mag van mij dikke boete krijgen.

  • Hermann Pons
   24 februari 2016 at 16:25

   Helemaal mee eens Bernadine. Op heel veel plekken is er in de wijde omgeving geen afvalbak te vinden, daar mag wel in worden geïnvesteerd!! Jammer altijd dat dit soort maatregelen nodig zijn omdat er altijd maar een paar mensen alles overal maar laten liggen. Asociaal gedrag!

 2. Aad Rieken
  9 februari 2016 at 14:01

  ”DE KUNST IS ”BEKAKT”

  Schijt Hebben Aan Alles
  Met Poep Onder Je Schoen.
  Is Er Stront Aan De Knikker,
  Kakkineus Blijven Doen!

  Ben Je Dan FF Bescheten!

 3. Samantha
  9 februari 2016 at 12:31

  Dus dan de rest maar meer OZB laten betalen om alles te dekken? Zolang mijn kinderen met poep onder hun schoenen thuis komen zou ik zeggen lekker houden zo met de hondenbelasting. groet van een hondenbezitter.

 4. Kees de Groot
  9 februari 2016 at 10:59

  Honds is dat… maar goed, er is altijd toch vervuiling en er kunnen beter reclame borden verdwijnen dan niet meer betalen voor de hond..

 5. Aad Rieken
  9 februari 2016 at 09:26

  ”De Hond In De Pot Vinden”

  Gert Jan En Ze Rinkelen,
  Alsmaar Aan De Hondenbel.
  Laat Dat Nu Eens Kinkelen
  Stop Het In De Pot Jawel!

  Blaffende Honden Die Niet Bijten,
  Maar Het Boeltje Onder Schijten!